כותרת
> C;
1/1
חיפוש
עסקים

לוח העסקים של משגב והסביבה

שם העסקכתובתטלפון
GREEN HOUSE - גרין האוסלאתר העסקהחרושת 49, מתחם דהן כרמיאלהצג טלפון
פרחי הדסלאתר העסקהגליל 6 כרמיאלהצג טלפון
חי פרוייקטים בעץ ומתכתלאתר העסקהבנאי 8 כרמיאלהצג טלפון
משתלת ינאילאתר העסקשדרות נשיאי ישראל 1, כרמיאלהצג טלפון
פהד סנטר בע"מלאתר העסקמגד אל כרוםהצג טלפון
גליל צמחיםלאתר העסקרקפתהצג טלפון
פרחי אתילאתר העסקהפסגה 20 כרמיאלהצג טלפון
שם העסקכתובתטלפון
העסק שלך יכול להיות כאן!!משגב 17כרמיאלהצג טלפון
שם העסקכתובתטלפון
גינון חי, חיים - תכנון, הקמה ואחזקת גנים. בריכות נוי הצג טלפון
דרך הירק - הקמת גינות ירק בשיטה ייחודיתגילון
יואש ­ טיפוח וריבוי צמחי נוי בע"מיודפתהצג טלפון
גליה גלעד - נבון, אדריכלות נוף, תכנון גינותכמון
יעד אדריכלים ומתכנני ערים ונוף בע"מ יעדהצג טלפון
נוף במנוף ­ לילך דוד, אגרונומית ומתכננת גנים מנוףהצג טלפון
ניקולה פיליפ ­ משתלת עצי זית בוגרים
אודי ודורית גינון ונוימורשתהצג טלפון
חקלאי יודפת ­ גידולי שדה ומשתלהיודפתהצג טלפון
אקולוגינה - הקמת גינות מאכל וסדנאות לקיימותכמון
בראש ירוק ­ גינון: תכנון מקצועי עבודות פיתוח, השקייה, מדשאות וצמחיה לוטםהצג טלפון
בארי בן שלום - עיצוב ואדריכלות נוףעצמוןהצג טלפון
ארני אדריכלות נוף יובליםהצג טלפון
ליבנה חנה ­ אדריכלות נוףיעדהצג טלפון
אחזקת גינות נוי וליווי מקצועי לגנן החובב מנוףהצג טלפון
גדעון גינון: הקמה ואחזקת גינות כמוןהצג טלפון
עיצובים ­ תכנון ופיתוח גינות נויאשחרהצג טלפון
עצי פרי מכל הסוגיםמכמניםהצג טלפון
אורן סבן - הנדסאי נוף, תכנון והקמת גנים בנוףשכניההצג טלפון
גינות הצפון ­ אלי שחם: גינוןצוריתהצג טלפון
אגמון אדריכלות נוףהצג טלפון
חממת חניןמנוףהצג טלפון
משתלת גליל צמחים ­ רקפתרקפתהצג טלפון
געש ערן ­ אדריכל נוףיעדהצג טלפון
בראש ירוק ­ גינון: תכנון מקצועי עבודות פיתוח, השקייה, מדשאות וצמחיהלוטםהצג טלפון
גופר רונן ­ עבודות גינון ופיתוחהצג טלפון
גרמי יהודית ­ אדריכלית נוףיודפתהצג טלפון
ארני אדריכלות נוףיובליםהצג טלפון
עיצובים ­ תכנון ופיתוח גינות נוי אשחרהצג טלפון
יעד אדריכלים ומתכנני ערים ונוף בע"מיעדהצג טלפון
גן מכאן ­ תכנון גינות גילוןהצג טלפון
רקפת סיני קורנית
ירוק בעיניים ­ גינון: תכנון, ביצוע ותאורת גן לוטםהצג טלפון
דרך הירק - הקמת גינות ירק בשיטה ייחודית גילון
תדביר - הדברת מזיקים, לכידת נחשים והרחקת יונים הצג טלפון
גדעון גינון: הקמה ואחזקת גינותכמוןהצג טלפון
משתלת סכנין ­ תכנון וביצוע גינותסכניןהצג טלפון
אגמון אדריכלות נוף הצג טלפון
פישל מיכל ­ אדריכלות נוף ועיצובלוטםהצג טלפון
גינה בלב מכל הלב - אודי כהןכרמיאלהצג טלפון
רקפת סיניקורנית
אקולוגינה - הקמת גינות מאכל וסדנאות לקיימות כמון
אחזקת גינות נוי וליווי מקצועי לגנן החובבמנוףהצג טלפון
גן מכאן ­ תכנון גינותגילוןהצג טלפון
גינון צפון - תכנון וביצוע גינות
ארזים ­ תכנון וביצוע גינות הצג טלפון
ארזים ­ תכנון וביצוע גינותהצג טלפון
יודפת הגלילית ­ ריבוי וטיפוח בצלי פרחיםיודפתהצג טלפון
S.T - Floral Designיובלים
גינון חי, חיים - תכנון, הקמה ואחזקת גנים. בריכות נויהצג טלפון
קורן יוחאי ודנגור אילת ­ אדריכלות נוף וגינות יודפתהצג טלפון
עניין סביבתי - אגאי­שי אורן - גינון חי, תכנון, הקמה ואחזקת גינותאבטליוןהצג טלפון
בני כאמל נעאמנה - עבודות פיתוח ואבן טבעיתעראבה
גל­אור בתי צמיחה בע"מ שכניה
גינון צפון - תכנון וביצוע גינות
S.T - Floral Design יובלים
עצי פרי מכל הסוגים מכמניםהצג טלפון
חקלאי יודפת ­ גידולי שדה ומשתלה יודפתהצג טלפון
יודפת משתלות ריבוי לפקעות ובצלי פרחיםיודפתהצג טלפון
גננות מקצועית - שתילה, נקיון, שיקום ואחזקהמשגב
גננות מקצועית - שתילה, נקיון, שיקום ואחזקה משגב
גינות הצפון ­ אלי שחם: גינון צוריתהצג טלפון
גרין אנד סטונס - מכירת טוף, חלוקי נחל, אבני מדרך, אדני רכבת, תערובת שתילה, קומפוסטהצג טלפון
גל­אור בתי צמיחה בע"משכניה
גליה גלעד - נבון, אדריכלות נוף, תכנון גינות כמון
תדביר - הדברת מזיקים, לכידת נחשים והרחקת יוניםהצג טלפון
חממת הסחלבים בכמון - סחלבים וצמחי אווירכמון
עניין סביבתי - אגאי­שי אורן - גינון חי, תכנון, הקמה ואחזקת גינות אבטליוןהצג טלפון
הום פור לייףכרמיאלהצג טלפון
הום פור לייף כרמיאלהצג טלפון
ירוק בעיניים ­ גינון: תכנון, ביצוע ותאורת גןלוטםהצג טלפון
קורן יוחאי ודנגור אילת ­ אדריכלות נוף וגינותיודפתהצג טלפון
יואש ­ טיפוח וריבוי צמחי נוי בע"מ יודפתהצג טלפון
ליבנה חנה ­ אדריכלות נוף יעדהצג טלפון
געש ערן ­ אדריכל נוף יעדהצג טלפון
גינה בלב מכל הלב - אודי כהן כרמיאלהצג טלפון
גרמי יהודית ­ אדריכלית נוף יודפתהצג טלפון
חממת חנין מנוףהצג טלפון
חממת הסחלבים בכמון - סחלבים וצמחי אוויר כמון
נוף במנוף ­ לילך דוד, אגרונומית ומתכננת גניםמנוףהצג טלפון