כותרת
> C;
1/1
תרבות ופנאי

האסטרטגיה מיושמת: פעילות המועדון הכפרי עוברת מהחברה הכלכלית למרכז הקהילתי

משגב | פורטל משגב תרבות ופנאיפורסם: 23.12.19 , 08:57ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:

במסגרת יישום התהליך האסטרטגי במועצת משגב, הוחלט על העברת הפעלת המועדון הכפרי מהחברה הכלכלית (חכ"ל) למרכז הקהילתי, כדי שהחכ"ל תוכל להתמקד בפיתוח מקורות הכנסה ותעסוקה למועצה ולישובים והמועדון הכפרי יופעל בדגש קהילתי ויוכל לשפר ולהרחיב את השירותים לתושבים

עד היום היה מועדון כפרי משגב באחריות החברה הכלכלית של המועצה (חכ"ל). אחת התובנות מהתהליך האסטרטגי, שעברה המועצה בשנה האחרונה, היה למקד את פעילות החברה הכלכלית של המועצה (חכ"ל) בהגדלת מקורות ההכנסה של המועצה והישובים ובהרחבת היצע מקומות התעסוקה האיכותיים לתושבים ונקלטים, על בסיס פיתוח אזורי תעסוקה ומסחר קיימים וחדשים במועצה בכלל ובישובים בפרט. לשם כך אוחדו הפעילויות של החברה הכלכלית וחברת פארק תרדיון בניהולו של ממלא תפקיד אחד (שמוליק דודאי), שיהיה אחראי על הפיתוח העסקי במועצה כחלק מהצוות הבכיר בלשכת המועצה.

לאור זאת, הנחה דירקטוריון החכ"ל את עוזר ראש הרשות לחינוך ובינוי קהילתי (אילן מאייר) לבחון את המצב במועדון הכפרי וחלופות אפשריות להמשך הפעלתו. נערך סקר שביעות רצון דיגיטלי אליו השיבו למעלה מ- 450 לקוחות של המועדון הכפרי היום ובעבר וכן נבחר יועץ מומחה בתחום שערך אבחון מקצועי בתחום התפעול, השירות והשיווק וכן את פוטנציאל הצמיחה שלו. במקביל גם יצאה בקשה להצעות מזכיינים פוטנצייאליים להפעלת המועדון הכפרי, כדי לבחון את ההתכנות של חלופה זו.

חשוב להזכיר שהמועדון הכפרי עבר שדרוג והשקעה משמעותית לפני כשש שנים בהם הורחב חדר הכושר והתווספו בריכה חיצונית ובריכת מגלשות בהשקעה של מיליוני שקלים של החכ"ל והמועצה.

תוצאות סקר שביעות הרצון הראו שביעות רצון נמוכה מרמת המתקנים בחדר הכושר, אחזקה, ניקיון, שירות ויחס של מצילים והאווירה במועדון הכפרי, בכלל. האבחון המקצועי הראה שאין בעיה ברמת המחירים והמתקנים (למעט המכשירים בחדר הכושר), עם זאת יש בעיה באיכות התפעול, השירות והשיווק, פוטנציאל התייעלות תפעולית משמעותית וכן אי מיצוי של פוטנציאל הלקוחות מישובי המועצה. במקביל התקבלה הצעה מאוד מעניינת מזכיין פוטנציאלי שהיה מוכן להעביר למועצה דמי שימוש משמעותיים ב- 5 שנים וכן להשקיע על חשבונו השקעה מאוד משמעותית בחידוש כל מתקני המועדון.

הישיבה האחרונה של דירקטוריון החכ"ל הוקדשה לדיון וקבלת החלטה בנושא. על בסיס דו"ח היועץ החיצוני, הצעת הזכייון החיצוני והמלצתו של ראש המועצה – דני עברי, החליט הדירקטוריון לוותר על ההכנסות מהעברה לזכיין חיצוני ולהציע למרכז הקהילתי לקבל עליו את האחריות להפעלת המועדון הכפרי בדגש קהילתי. מספר ימים לאחר מכן התכנסה הנהלת העמותה של המרכז הקהילתי בנוכחות ראש המועצה ומנהל מחוז צפון של חברת המתנ"סים (משה חזות) והחליטה פה אחד לאשר את קבלת האחריות להפעלת המועדון הכפרי החל מה- 1.1.20.

בישיבת הנהלת המרכז הקהילתי הודגש שהתפיסה שעומדת בבסיס ההחלטה עפ"י החלטת דירקטוריון החכ"ל וראש המועצה היתה, שהיעוד של המועדון הכפרי צריך להיות קהילתי ולא עסקי. המרכז הקהילתי והמועדון הכפרי בניהולו ימדדו ביכולתם לתת שירות טוב הרבה יותר לתושבי המועצה, להכיל עוד תושבים שאינם נהנים משירותיו היום, לייצר חבילת שירות אינטגרטיבית לכל המשפחה – החל מחוגים לילדים, חדר כושר וחוגים למבוגרים ובריכה לכל המשפחה. כחלק מההסכם עם החכ"ל והמועצה, ישקיע המרכז הקהילתי השקעה משמעותית הנדרשת לחידוש של חדר הכושר, משאבות חום חשמליות שיביאו ליעילות ושיפור משמעותי של חימום המים בבריכה ובמקלחות ועוד. מעבר לכך סוכם שהמועצה תסייע למרכז הקהילתי ליישם את השינוי, בהובלתו של עוזר ראש הרשות לחינוך ובינוי קהילתי. עובדי המועדון הכפרי יעברו מהעסקה ע"י החכ"ל להעסקה ע"י המרכז הקהילתי. עפ"י נהלי המרכז הקהילתי יצא תפקיד ניהול המועדון למכרז, שיהיה פתוח למועמדים פנימיים וחיצוניים.

בשורה התחתונה, לקראת כניסתנו לשנת 2020, עומד מועדון כפרי משגב בפני שינוי משמעותי שצפוי להביא להרחבה, העמקה ושיפור משמעותי בשירות שינתן לתושבי המועצה.