כותרת
> C;
1/1
לוח
נדלן

לוח הנדל"ן של משגב | פורטל משגב והסביבה

בחר/י את השכונה הרצויה
סוג עסקהיישובשכונהכתובתפרטי/ תיווךסוג הנכסמספר חדריםקומהמחיר מבוקשתמונהתאריך העלאהלפרטים נוספים
הררית - יחדמרכז היישוב , הררית - יחדפרטידירה4.0009.1.2018לפרטים נוספים
כמוןכמון , כמוןפרטיסטודיו/ לופט0.0009.1.2018לפרטים נוספים
יעדיעד , יעדפרטיסטודיו/ לופט2.0009.1.2018לפרטים נוספים
יובליםיובלים , יובליםפרטיגג / פנטהאוז1.501,8009.1.2018לפרטים נוספים
מורןמורן , מורןפרטיגג / פנטהאוז3.5009.1.2018לפרטים נוספים
יובליםשלב ח' , יובליםפרטיגג / פנטהאוז4.0009.1.2018לפרטים נוספים
עצמוןעצמון , עצמוןפרטיגג / פנטהאוז7.0009.1.2018לפרטים נוספים
לוטםלוטם , לוטםפרטיגג / פנטהאוז3.0009.1.2018לפרטים נוספים
אשחראשחר , אשחרפרטיגג / פנטהאוז6.5009.1.2018לפרטים נוספים
רקפתרקפת , רקפתפרטיגג / פנטהאוז6.0009.1.2018לפרטים נוספים
שורשיםשורשים , שורשיםפרטיגג / פנטהאוז0.0009.1.2018לפרטים נוספים
יודפתיודפת , יודפתפרטידו משפחתי2.5009.1.2018לפרטים נוספים
יעדיעד , יעדפרטיסטודיו/ לופט0.0009.1.2018לפרטים נוספים
הררית - יחדהררית , הררית - יחדפרטידירה5.006,0009.1.2018לפרטים נוספים
הררית - יחדהררית , הררית - יחדפרטיגג / פנטהאוז0.002,0009.1.2018לפרטים נוספים
יעדיעד , יעדפרטיגג / פנטהאוז0.0009.1.2018לפרטים נוספים
שכניהשכניה , שכניהפרטידו משפחתי3.0009.1.2018לפרטים נוספים
יעדיעד , יעדפרטיסטודיו/ לופט2.5009.1.2018לפרטים נוספים
יודפתיודפת , יודפתפרטידו משפחתי5.0009.1.2018לפרטים נוספים
יודפתיודפת , יודפתפרטידירה8.003,200,0009.1.2018לפרטים נוספים
עצמוןעצמון , עצמוןפרטידירה7.0009.1.2018לפרטים נוספים
מנוףמנוף , מנוףפרטידירה4.0009.1.2018לפרטים נוספים
אשחראשחר , אשחרפרטידו משפחתי2.003,4009.1.2018לפרטים נוספים
לוטםלוטם , לוטםפרטידירה5.5009.1.2018לפרטים נוספים
אשחראשחר , אשחרפרטידו משפחתי3.0009.1.2018לפרטים נוספים
יודפתיודפת , יודפתפרטידירה0.0009.1.2018לפרטים נוספים
יודפתיודפת , יודפתפרטידירה3.0009.1.2018לפרטים נוספים
רקפתרקפת , רקפתפרטידירה5.0009.1.2018לפרטים נוספים
מכמניםמכמנים , מכמניםפרטיסטודיו/ לופט3.0009.1.2018לפרטים נוספים
אשחראשחר , אשחרפרטיסטודיו/ לופט2.0009.1.2018לפרטים נוספים
קורניתקורנית , קורניתפרטיסטודיו/ לופט3.0009.1.2018לפרטים נוספים
שכניהשכניה , שכניהפרטידו משפחתי3.0209.1.2018לפרטים נוספים
שכניהשכניה , שכניהפרטידו משפחתי4.0009.1.2018לפרטים נוספים
אשחראשחר , אשחרפרטיגג / פנטהאוז5.0009.1.2018לפרטים נוספים
מכמניםמכמנים , מכמניםפרטידירה4.004,5009.1.2018לפרטים נוספים
יובליםיובלים , יובליםפרטידו משפחתי1.5009.1.2018לפרטים נוספים
יעדיעד , יעדפרטיסטודיו/ לופט2.5009.1.2018לפרטים נוספים
קורניתקורנית , קורניתפרטיסטודיו/ לופט2.0009.1.2018לפרטים נוספים
יובליםיובלים , יובליםפרטידו משפחתי2.5009.1.2018לפרטים נוספים
מנוףמנוף , מנוףפרטידירה0.0009.1.2018לפרטים נוספים
יובליםיובלים , יובליםפרטיסטודיו/ לופט2.5009.1.2018לפרטים נוספים
כישורכישור , כישורפרטידופלקס3.0009.1.2018לפרטים נוספים
רקפתרקפת , רקפתפרטיסטודיו/ לופט3.0009.1.2018לפרטים נוספים
עצמוןעצמון , עצמוןפרטיסטודיו/ לופט0.0009.1.2018לפרטים נוספים
קורניתקורנית , קורניתפרטיסטודיו/ לופט2.0009.1.2018לפרטים נוספים
תובלתובל , תובלפרטידירה0.0009.1.2018לפרטים נוספים
יובליםיובלים , יובליםפרטיסטודיו/ לופט0.0009.1.2018לפרטים נוספים
עצמוןעצמון , עצמוןפרטיסטודיו/ לופט3.0009.1.2018לפרטים נוספים
יודפתיודפת , יודפתפרטיגג / פנטהאוז0.001,6009.1.2018לפרטים נוספים
רקפתרקפת , רקפתפרטידו משפחתי3.0009.1.2018לפרטים נוספים