כותרת
> C;
1/1
חינוך

משגב , בצפון : מעודדים בתי ספר לקדם תכניות עבודה מותאמות לתלמידים עולים כדי להיטיב את קליטתם הלימודית והחברתית

משגב | פורטל משגב חינוךפורסם: 06.02.20 , 13:46ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:
'מחוז הצפון מעודד את בתי הספר לקדם תכניות עבודה מותאמות לתלמידים עולים - תכניות במישור הלימודי-פדגוגי, ובמישור החברתי-תרבותי. זאת כדי להיטיב את קליטתם הלימודית והחברתית .
בשנת 2020, קליטת עולים חדשים היא עדיין משימה לאומית מהמעלה הראשונה, וקליטת התלמידים במערכת החינוך היא קריטית להשתלבותם.
מערכת החינוך היא הכלי שבידי התלמידים העולים להתערות בחברה הישראלית, לרכוש שפה, להכיר את התרבות, לטעת כאן שורשים ולגבש זהות, יהודית וישראלית' .
כך , מנהלת המחוז , ד''ר אורנה שמחון .
47,118 תלמידים עולים מהם 6600 בצפון ומכלל אלה עשרות רבות ממשגב מטופלים כיום על ידי האגף לתלמידים עולים. מוצאם מ-135 מדינות שונות, ומהם 11,453 עולים חדשים (פחות משנתיים בארץ) מוסר דובר המחוז , דויד גורלי .
כדי להיטיב את קליטתם, גובשה תכנית רב שנתית שמעניקה סלי קליטה בשלוש זירות:
▪ למידה: הוראת העברית, כיתות אולפן, מגשרים, גננת מומחית בגנים וחומרי למידה מותאמים.
▪ זירה חברתית ורגשית: חונך לעולה, חוג לכל ילד, תנועות נוער, תכנית עוגן להעצמה אישית וחונכות עולים – במסגרת המעורבות החברתית.
▪ זירה תרבותית: דמוקרטיה ישראלית ואקטואליה, מושגים בתולדות הציונות, מעגל השנה, ומורשת יהודית-ישראלית.
אולי יעניין אותך גם
קורונה בצפון : מוסדות החינוך הונחו להקפיד על שגרת לימודים מהודקת שתמציתה : מניעה ודחייה , ככל שניתן , של המשך התפרצות הנגיף
בצפון : נגיף הקורונה מינף המהלך להתאמת לימודי ביולוגיה ומדעים לאתגרי המחר בעולם משתנה
בצפון : קורונה וטכנולוגיה הגבירו מתן תמיכה וחיזוק ללמידה מרחוק
בצפון : גולן , קצרין , נהריה , כרמיאל והדרוזים :תרגיל חירום מחוזי במיתאר ירי טילים , למידה מרחוק ותירגול צוותי חירום מוסדיים
בצפון : מחדשים ומציידים מעבדות בית ספריות ביסודי , בחט''ב ובחט''ע
משגב, בצפון : בבתי הספר נפתח שבוע הגלישה הבטוחה לעידוד מוגנות ולמיגור תופעות אלימות ברשת
משגב , בצפון : מעודדים בתי ספר לקדם תכניות עבודה מותאמות לתלמידים עולים כדי להיטיב את קליטתם הלימודית והחברתית
משגב , בצפון : תנופת הבניה מגיעה למרכזי היל"ה (השכלת יסוד לימודי השלמה)
משגב , בצפון : מערכת החינוך מציינת את יום השואה הבינלאומי במלאת 75 לשחרור מחנות ההשמדה אאושביץ בירקנאו