כותרת
> C;
1/1
חיפוש
עסקים

לוח העסקים של משגב והסביבה

שם העסקכתובתטלפון
העסק שלך יכול להיות כאן!!משגב 17כרמיאלהצג טלפון
שם העסקכתובתטלפון
גרינגרס רובי ­ עריכה וכתיבה באנגליתתובלהצג טלפון
שרון בריין - סיפורי חיים וברכות לאירועיםשכניה
בשן אלי ­ כתיבת מפרטים טכניים ונוהליםהצג טלפון
שפירא רן ­ עריכה לשונית וכתיבה הצג טלפון
איה דויטש - א עד ת ועוד תרגומים מאנגלית לעברית מעלה צביההצג טלפון
גליל תקשורת טכנית - כתיבה טכנית, הדרכות והטמעות עצמון
איה דויטש - א עד ת ועוד תרגומים מאנגלית לעבריתמעלה צביההצג טלפון
אפיק טלי ­ כתיבה יצירתית ומצגות לארועים יובליםהצג טלפון
רמי קוט - תרגום מקצועי - אנגלית - ספרדית - עברית - יידיש - ארמיתאבטליון
מרכז לנוער שוחר מדע בניין D, אורט בראודהכרמיאל
אוה כרמל - כתיבה טכנית, עריכה, ביקורות ראשונית ופרזנטציה באנגלית יודפת
רונן ישראל - עריכה והגהותגילוןהצג טלפון
גדעון כהן - פתרונות - כתיבה איכותית מבוססת מחקר
גליל תקשורת טכנית - כתיבה טכנית, הדרכות והטמעותעצמון
ג'קובסון דון ­ תרגום בתחומי תכנון ובניההצג טלפון
גרינגרס רובי ­ עריכה וכתיבה באנגלית תובלהצג טלפון
אן לוסטיג - פיקוס - כתיבה טכנית באנגלית שורשיםהצג טלפון
תמי תרגומים - עריכה ותרגום מקצועי, אמין ומהיר, מחירים נוחים יובליםהצג טלפון
אפיק טלי ­ כתיבה יצירתית ומצגות לארועיםיובליםהצג טלפון
ג'קובסון דון ­ תרגום בתחומי תכנון ובניה הצג טלפון
אלפאנוס ­ פתרונות אינטרנט ותרגום לערביתרקפתהצג טלפון
גדעון כהן - פתרונות - כתיבה איכותית מבוססת מחקר
רונן עמוס ­ כתיבה טכנית, on - line helpעצמוןהצג טלפון
אוה כרמל - כתיבה טכנית, עריכה, ביקורות ראשונית ופרזנטציה באנגליתיודפת
שרון בריין - סיפורי חיים וברכות לאירועים שכניה
תמי תרגומים - עריכה ותרגום מקצועי, אמין ומהיר, מחירים נוחיםיובליםהצג טלפון
רמי קוט - תרגום מקצועי - אנגלית - ספרדית - עברית - יידיש - ארמית אבטליון
Mark My Words פרויקטים בתקשורת שיווקיתתובלהצג טלפון
אן לוסטיג - פיקוס - כתיבה טכנית באנגליתשורשיםהצג טלפון
אלפאנוס ­ פתרונות אינטרנט ותרגום לערבית רקפתהצג טלפון