כותרת
> C;
1/1
סטיילינג ועיצוב הבית

על קיימות ועל בנייה ירוקה / התחממות כדור הארץ (מאת: גידי אהרוני)

משגב | פורטל משגב סטיילינג ועיצוב הביתפורסם: 22.07.15 , 11:42ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:
מושגים, היבטים ויתרונות בבנייה ירוקה והקשר שלה לקיימות
הכותב הוא תושב עצמון, בעל תואר ראשון ושני מהטכניון (הנדסת מכונות התמחות באנרגיה), לימודי תואר שלישי בלימודי סביבה, פעיל סביבתי ועוסק בייעוץ סביבתי ובבנייה ירוקה. 052-6673701 gidiah@gmail.com; Www.a-maane.com
התחממות כדור הארץ

כפי שניתן לראות בתמונה הבאה, כדור הארץ מתחמם!

התחממות כדור הארץ כפי שהיא משתקפת באורך התחתונים...
 

התחממות כדור הארץ, שהייתה שנויה במחלוקת בעבר, כבר אינה כזו. סיבותיה נחקרו, הובנו והוכחו מדעית במדידות. המדידות בוצעו ע"י סוכנות החלל האמריקאית וע"י מוסדות מחקר נוספים בכל העולם. הוכח כי להתחממות זו 2 גורמים עיקריים:
א.      קיטון עובי שכבת האוזון המגִנה על כדור הארץ מקרינת UV של השמש.
ב.      אפקט החממה שמקורו העיקרי הוא שריפת דלקים פוסיליים.
קיטון עובי שכבת האוזון באטמוספרה הידוע גם כ"חור באוזון", נובע מחדשנות שהובילה לשימוש האדם בחומרים נדיפים שונים, חומרים שהתגלו בדיעבד כמפרקי מולקולות האוזון באטמוספרה. הפחתת השימוש בחומרים אלה שבה התמקדו מדינות המערב בעשור האחרון, גרמה להקטנת "החור באוזון". פיתוח גז "ירוק" למזגנים, החלפת תרסיסי "ספריי" במוצרים מבוססי "ג'ל" או במיכלים עם מרססים ידניים הם דוגמה לצעדים שננקטו, והם מצביעים על יכולת האנושות לנקוט בצעדי תיקון לשיפור נזקים גלובליים.
אפקט החממה נוצר עקב פליטה של גזים המכונים "גזי חממה" לאטמוספרה. גז החממה העיקרי הוא דו תחמוצת הפחמן הנפלט מנשימת החי והצומח, אך בעיקר משריפת דלקים פוסיליים (נפט, מזוט, פחם, גז וכו'). הפעילות לעצירת התחממות כדור הארץ מתמקדת כיום בהפחתת פליטות אלה. חוד החנית של הפעילות להפחתת הפליטות  היא הבנייה הירוקה, בנייה הגורמת להפחתת צריכת האנרגיה ולכן גורמת להפחתת כמות הדלק הנשרפת בעולם.
 
ההשלכות של התחממות כדור הארץ
להתחממות כדור הארץ השלכות רבות. בחלקן אנחנו מרגישים כבר היום, חלקן האחר ישפיע עלינו בעתיד הלא מאוד רחוק. כבר כיום חווים תושבי ארצות הברית, אירופה ואסיה, תופעות מזג אוויר בממדים ובערכי קיצון שלא היו מוכרים להם בעבר.
קשה להאמין, אבל פגעי הטבע הרבים שאירעו – התגברות עוצמת השיטפונות וסופות הטורנדו בעולם, סופות השלגים שהדהימו בחורף האחרון את תושבי ניו יורק וצפון מזרח ארה"ב, המִדבּוּר והבצורת החמורה הנמשכת כבר מספר שנים בקליפורניה, בחבש, בסודן ובאוסטרליה, הטמפרטורות הגבוהות הפוקדות בימים אלה את אירופה – לכולם סיבה אחת משותפת: התחממות כדור הארץ.
המסת הקרחונים המתרחשת רחוק מאיתנו תשפיע בהמשך גם על תושבים בישראל. מסה עצומה של מי קרחונים מומסים מתווספת מדי יום ביומו לאוקיאנוסים ולימים וגורמת לעליית פני הים ולהצפת יישובים, נמלים ותחנות כוח הסמוכים לחוף.
מדינות רבות חוות כבר היום הצפות נרחבות. נזקן הכלכלי עצום והיקפן – אם לא ינקטו אמצעי נגד – רק יתרחב. בישראל צפויים להיפגע תושבי יישובי החוף מנהריה עד זיקים. צפוי כי בתים ביישובים אלה וכן תשתיות שנבנו על החוף, יוצפו.
 
הקשר שבין התחממות כדור הארץ לבין בנייה ירוקה
מעטים מאתנו יודעים שרוב האנרגיה המיוצרת בעולם נצרכת בבניינים, כפי שמומחש באיור: 

פילוג צריכת האנרגיה בעולם [%]. מקור:IEA 2010
 

בפילוג המוצג באיור למעלה - כולל מגזר התעשייה ייצור, חקלאות, כרייה וחציבה. מגזר המגורים והשירותים כולל חימום קירור ותאורה, אספקה וטיפול במים וכן הפעלת מכשירי חשמל בבתים ובעסקים.
איור הבא מציג את פילוג צריכת החשמל בישראל ע"פ דוחות חח"י (חברת חשמל ישראלית). פילוג זה שונה מהפילוג העולמי (איור למעלה) משום שהוא מתייחס רק למרכיב החשמל בתמהיל האנרגיה בישראל. אף על פי כן, גם הוא מצביע על ההשפעה הגדולה שיש לבניינים על צריכת האנרגיה בישראל שכן המגזר הביתי ומגזר המסחר והשירותים מייצגים פעילות שרובה ככולה מתבצעת בתוך בבניינים.

פילוג צריכת החשמל בישראל לפי מגזרים  מקור: חח"י 2007

כיוון שעיקר התחממות כדור הארץ נובע משריפת דלקים בתחנות הכוח, וכיון שעיקר האנרגיה המיוצרת בעולם נצרכת בבניינים, ניתן לומר בוודאות כי לבניינים תרומה משמעותית להתחממות כדור הארץ. מכאן שעצירת התחממות כדור הארץ, או לפחות מיתונה, מחייבת חיסכון באנרגיה בבניינים. בכך עוסק הפרק העיקרי בכל תקן בנייה ירוקה וגם, כפי שנראה בהמשך, בתקן בישראלי לבנייה ירוקה.
מסקנות מחקר משותף לשתי אוניברסיטאות אמריקאיות מצביעות על השפעה מכרעת של התחממות כדור הארץ על מגוון המינים ההולכים ונכחדים בעולם וכך גם על המין האנושי. ממחקר זה עולה כי קצב ההתחממות הנוכחי צפוי להביא תוך מספר עשרות שנים למציאות שבה יתקשה חלק לא מבוטל מאוכלוסיית העולם לשרוד. זה לא יקרה אולי בדור הנוכחי, אבל זו בהחלט עלולה להיות בעיה לילדינו ולנכדינו.
במהלך השנים האחרונות הפך צירוף המילים "בנייה ירוקה" למוכר ולשגור בפי רבים. עם זאת, בשיחות שאני מקיים הן עם אדריכלים והן עם מתעניינים הפונים אליי, מסתבר לי שוב ושוב כי אף כי הביטוי מוכר, המידע לגביו לעיתים קרובות מעורפל שלא לומר שגוי או מוטעה.
 
קיימות ובנייה ירוקה
כדי לסייע לקוראים המתעניינים בנושא זה באופן כללי ולאלה מהם העומדים בפני שיפוץ או בפני בניית ביתם, אנסה להבהיר במאמרים הבאים מושגים, עקרונות והיבטים הקשורים לבנייה ירוקה של בתים ושל שכונות, הקשר שלהם להתנהגות מקיימת, לבריאות הדיירים ולחשבון הבנק של מי שיחליט לבנות את ביתו בבנייה ירוקה. 
בטכניון התמחיתי באנרגיה ובמעבר חום. כפעיל סביבתי אני עוסק כבר שנים רבות בנושאי קיימות שונים. שילוב תחומים זה הביא אותי לנושא הבנייה הירוקה, נושא שבו אני עוסק מזה מספר שנים ובו יעסקו המאמרים הבאים בסדרת המאמרים: "על קיימות ועל בנייה ירוקה". סדרת מאמרים זו תעסוק בבניית בתים ירוקים צמודי קרקע, בהטמעת מרכיבי אקלום פסיביים בתכנון, בחיסכון במים, בסינדרום "הבית החולה" וכיצד להימנע ממנו, בשיפוץ ירוק, בעלויות, בשכונות ירוקות, ועוד.
במאמר הבא אפרט את יתרונות הבנייה הירוקה לדיירים ולמשתמשי הבניין, אסקור את התקן הישראלי לבנייה ירוקה ואת הקשר בינו ובין נושאי קיימות שונים – ובראשם התחממות כדור הארץ. יוצגו פרקי התקן השונים, שיטת הניקוד, סעיפי הרשות והחובה והדרך לשילוב התקן בתכנון ובבניית הבית.
כפתיח להצגת התקן הישראלי לבנייה ירוקה, תוצג במאמר הבא השוואת צריכת החשמל של שתי משפחות שכנות בשני בתים דומים שנבנו באחד מיישובי משגב.
תכנונו של אחד מבניינים אלה הותאם להנחיות התקן. הבית השני תוכנן ללא התייחסות אליו. שתי המשפחות דומות בגודלן ושתיהן מחממות את בתיהן בחשמל. השוואת חשבונות חשמל באותה תקופה מלמדת כי בחורף האחרון צרכה המשפחה בבית "הירוק", פחות ממחצית הצריכה בבית השכן. בעונות אחרות הייתה צריכת החשמל בבית "הירוק" נמוכה מזו של הבית השני בעשרות אחוזים!
מסתבר שבניה ירוקה חוסכת כסף!
 

אולי יעניין אותך גם
מסיבת ברביקיו בחצר הביתית שלכם כל מה שצריך לדעת
3 טיפים לבחירת שואב אבק לבית
בחירת סגנון חלונות אלומיניום - טיפים ועצות
מסיבת ברביקיו בחצר הביתית שלכם כל מה שצריך לדעת
3 טיפים לבחירת שואב אבק לבית
בחירת סגנון חלונות אלומיניום - טיפים ועצות
קסם האירוע עיצוב והפקת אירועים
מעבר דירה: 5 טיפים שלחלוטין יקלו עליכם
ויקטוריה קרייס על המאפיינים של עיצוב פנים בסגנון כפרי
ויקטוריה קרייס על עיצוב מבני ציבור
ויקטוריה קרייס על בית מעוצב של משפחה צעירה
סגנון קלאסי בעיצוב, זוהי הגדרה רחבה מאוד