כותרת
> C;
1/1
ספורט

החזרת ההגינות לספורט: מודל חברתי, ערכי ותרבותי

משגב | פורטל משגב ספורטפורסם: 09.08.15 , 09:30ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:
 רציונל
לאורך ההיסטוריה של התרבות האנושית מהווה הספורט אפיק לגיטימי וחיובי לתיעול  ולסובלימציה של האלימות והכוחניות הפיזית ולתרגומן לפעולות מקובלות ורצויות לחברה. פעולות אלה עשויות לגרום להנאה למשתתפים ולצופים, ללכידות חברתית, לשאיפה למצוינות ולהישגים בכיבוש פסגות חדשות בתחום הפוטנציאל האנושי. הספורט הוא ערוץ תקשורת  חוצה תרבויות ושפות ומאחד בין בני אדם באשר הם.
ההתרחשות במגרשי הכדורגל היא בבחינת סימפטום נוסף בתמונת האלימות בחברה בכלל ובקרב הנוער בפרט, והבעיה האמיתית היא חברתית, ערכית, תרבותית. היא נובעת מן הפיחות שחל בהתייחסות לתחומים אלו. אחת התוצאות היא הזנחת פיתוחן של מיומנויות חברתיות, כגון: תרבות הדיבור והשיחה, פתרון קונפליקטים, פתרון הוגן, ניהול דיוני דילמה וכישורי הנהגה.
 
משחק הכדורגל כמניע חינוכי
בישראל, כמו ברוב העולם, עומד משחק הכדורגל בראש טבלת הפופולאריות מבין כל ענפי הספורט, הן מבחינת מספר הצופים בו והן מבחינת עוצמת ההזדהות של האוהדים עם הקבוצות השונות. הכדורגל סוחף בני נוער ומבוגרים כאחד משכבות אוכלוסייה מגוונות. הם באים למגרשי הכדורגל  לבילוי שעות הפנאי ולשם הנאה ספורטיבית.
לאחרונה חל שינוי לרעה במגרשי הכדורגל. אנו עדים לביטויי אלימות חמורים המתרחשים בהם. במקרים רבים הופך הקהל בִּן רגע מצופים אינדיבידואלים לאספסוף פרוע המסכן את שלום הציבור. תופעות אלו פוגעות גם במורל של השחקנים, ביכולת הריכוז שלהם וביכולתם  המקצועית. בכך נגרמת פגיעה ברמת המשחק ובהנאה מן הצפייה וכולם יוצאים מפסידים.
 
מטרות:
·         מטרת על: מניעת אלימות ויצירת אקלים חיובי באמצעות הספורט תוך הפניית השפעת התקשורת ו"גיבורי התרבות" לקידום אווירה חברתית, ערכית ותרבותית.
הדרכים להגשמתה:
·         להעלות למודעות את חשיבות ההגינות בספורט על כל משמעותה ולהכשיר את הקרקע לקראת חתימה המונית של בני נוער על אמנה
·         להחזיר את הרוח הספורטיבית והמלכדת למגרשי הספורט כחלק מתוכנית התערבות חינוכית- ערכית רחבת היקף
·         לחנך את בני הנוער לערכים כמו: ערבות הדדית, סולידריות ואחריות חברתית.
·         להכיר לבני הנוער את הרקע הרעיוני וההיסטורי של קבוצות הספורט, כחלק מן ההוויה הישראלית
·         להביא את בני הנוער להבנת חשיבות עידוד הקבוצה שלהם לשם הגדלת הלכידות החברתית, הנאה מן המשחק הספורטיבי והעלאת רמת הישגי הקבוצה
·         לעמוד על ערכי הסובלנות ומתן כבוד ליריב, ערכים שהם הבסיס לקיום משחקים
·         לעודד תרבות פנאי איכותית לבני הנוער
·         לפתח  כישורים חברתיים כגון: תרבות הדיון והשיח, פתרון קונפליקטים, קבלת החלטות וניהול דיוני דילמה – בדגש של פיתוח החשיבה המוסרית
 
אוכלוסיית היעד העיקרית
תלמידים ובני נוער בגילאי 18-14 בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות, במרכזי הפנאי לנוער ובקידום נוער. לגבי קבוצת גיל זו הספורט בכלל והכדורגל בפרט משמעותיים מאוד ומהווים תחום עניין לשעות הפנאי. רבים מהם נכללים ב"גרעין הקשה" של אוהדי הקבוצות ומרכיבים את הקהל הקבוע ביציעים.
 
מעצבי השינוי
הרכזים לחינוך חברתיהאחראים על ביצוע המדיניות הבית ספרית בתחום החינוך החברתי- ערכי, יעברו השתלמות להבנת חשיבות נושא הספורט בכלל ובתרבות הנוער בפרט, יכירו את רציונל התוכנית, את תפיסת העולם העומדת מאחוריה ויקבלו את הכלים לעבודה בביה"ס.
רכזי הנוער – האחראים על הראייה הכוללת של החינוך החברתי-ערכי בשעות הפנאי בשכונות העירוניות וברשויות. דרכם ניתן להפעיל את תנועות הנוער, את מועצות הנוער ואת משתתפי תוכניות המנהיגות השונות, הקבוצות החברתיות והחוגים, ובכך ליצור רצף בהעברת המסר החינוכי לכל הפעילות של שעות הפנאי.
מנהלי יחידות לקידום נוער ובאמצעותם המדריכיםנמצאים בקשר אישי עם נערים מנותקים  שמבלים את זמנם בשוטטות ושעבורם הכדורגל מהווה מרכיב משמעותי ותחום עניין מרכזי בחיים. עובדים אלו יכולים למנף את שילובם של הנערים בחברה על ידי השתתפות בתוכנית כשווים בין שווים באמצעות מסגרת סל"ן (ספורט למען נוער) .
שחקני הספורט כגיבורי תרבות של בני הנוער יתבקשו  לשמש דוגמה אישית בהתנהגותם, להיות שותפים בתהליך החתימה על האמנה ולהתגייס להופיע בפני תלמידים ונוער, לרבות מועדון האוהדים של "הגרעין הקשה" לניתוח משחקים ולשיחות הסברה על החשיבות ביצירת השינוי.
 
 
דרכי פעולה
‏תקשורת
1.      קביעת סדר היום הציבורי – אמצעי התקשורת מכתיבים לנו למעשה מהי אקטואליה, ע"י כך שהם מטפלים בנושאים מסוימים ומעלים נושאים אלה לראש המודעות הציבורית.
2.      עיצוב תפיסת עולם (ערכים, נורמות, מוסר) – הדרך שבה מוצגים הדברים באמצעי התקשורת משפיעה בצורה לא מודעת על תפיסת עולמו של הצופה.
 
אמנה חברתית
אמנה היא חוזה להתקשרות בין מספר גופים. תכליתה היא לטפח יחסים של שותפות על בסיס הסכמה.
כחלק מן התהליך החינוכי של מעורבות, שותפות ואחריות בני נוער על הנעשה במגרשים וביציעי הספורט, תנוסח אמנה חברתית  להגברת ההגינות בספורט, בשיתוף שחקני כדורגל, אגודות הספורט ומועצות התלמידים והנוער. אמנה זו תופץ באופן נרחב במסגרות השונות. בני הנוער יהיו שותפים לניסוח האמנה באמצעות מועצת התלמידים והנוער המחוזית, יחתמו עליה בעצמם ויפעילו דוכני החתמה המוניים.
 
הפעלת תכנים ותוכניות בכיתות ובקבוצות חברתיות
פיתוח כשירות חברתית ומיומנויות תקשורת באמצעות הפעלה קבוצתית במתודות של החינוך הבלתי פורמלי בנושאים הבאים: ניהול דיוני דילמה, תרבות השיחה והדיון, פתרון קונפליקטים, מנהיגות נוער, אזרחות פעילה, ערבות ומעורבות  ובנוסף, עיסוק לימודי וכתיבת עבודות בנושא הרקע הרעיוני של קבוצות הספורט בארץ (היסטוריה ומורשת).
 
מקורות:  
משרד החינוך –מנהל חברה ונוער מחוז ירושלים.