כותרת
> C;
1/1
משגב

צוואה הדדית בין בני זוג - למי היא מתאימה?

משגב | פורטל משגב משגבפורסם: 26.08.15 , 08:00ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:
מדור משפטי עבור לקוחות מסוימים, משרדי עורכי דין הופכים לעיתים למקומות שבהם ניתן להתייעץ ולקבל פתרונות ברגעי משבר או בדילמות כאלו או אחרות בחייהם.
כחלק משירותי משרדי, אני מנסה ככל יכולתי לשמור על האמון שנבנה במשך השנים עם לקוחותיי, כאשר אני מודע לכך, כי מרביתם הפקידו בידיי את סודותיהם הגדולים מכול.
לפני מספר שבועות קבעו עמי פגישה במשרד בני זוג בשנות ה-70 לחייהם. בעבר טיפלתי במקרה רגיש הקשור לבעל. הם ביקשו ממני להכין עבורם בדחיפות צוואה משותפת.
מניסיוני בעניין כתיבת צוואות, יש שני סוגים של אנשים: האחד – אלה אשר מתכננים מראש את חייהם ומכינים בצורה מסודרת צוואה המסדירה את ענייניהם עוד בגיל צעיר, והשני – אלה אשר מעדיפים לדחות את הקץ ולא לגעת בדברים שבאופן טבעי איננו רוצים לחשוב עליהם בחיינו היומיומיים, כמו הזוג הנחמד שהגיע למשרדי.
 
האם חובה לערוך צוואה?
אדם שלא הותיר אחרי מותו צוואה אינו מותיר את רכושו ללא יורשים, שכן קרוביו (בן זוג, ילדיו, הוריו, אחיו, וכיו"ב) ייהנו מנכסי עזבונו, וזאת בהתאם להוראותיו של חוק הירושה הקובע את אופן חלוקת הרכוש כמפורט להלן:
1.       מי שהיה במות המוריש בן-זוגו.
2.       ילדי המוריש וצאצאיהם (נכדיו של המוריש).
3.       הוריו וצאצאיהם (אחיו של המוריש) והורי-הוריו וצאצאיהם (דודיו של המוריש).
במידה ולמוריש יש גם בן זוג שנותר בחיים, אזי הוא אשר יירש את כל המיטלטלין השייכים באופן ישיר למשק הבית המשותף. אם הותיר אחריו המוריש, בנוסף לבן הזוג הנותר בחיים, ילדים או נכדים או הורים, יירשו הם חצי מהרכוש הנותר בחלקים שווים.
.
מה ההבדל בין "צוואה" לבין "ירושה"?
צוואה – כשמה כן היא: ציווי של אדם מה ייעשה ברכושו לאחר מותו. המצווה יכול לבחור להעביר את רכושו למי שיחפוץ, גם לאדם שאינו בן משפחה או במקרים קיצוניים – הוא יכול למנוע מבן משפחה לקבל את הירושה כולה או את חלקה.
ירושה – בהעדר צוואה, חלה "ירושה עפ"י דין" כלומר, חוק הירושה הוא שקובע מי הם היורשים הזכאים להתחלק ברכוש של המוריש. היורשים על פי דין הם לרוב קרובי המשפחה של המוריש והירושה מתחלקת ביניהם על פי מדרג שנקבע בחוק כפי שנכתב לעיל.
 
צוואה הדדית – למי היא מתאימה?
בשנת 2005 נוסף סעיף 8א לחוק הירושה. הסעיף עוסק בעניין צוואות הדדיות בני זוג, כאשר המטרה העיקרית בצוואה זו, היא הרצון המשותף של שני בני הזוג לערוך צוואה משותפת לשני הצדדים תוך הסתמכות של שני בני הזוג אחד על השני ולהיפך.
צוואות הדדיות מתאימות בעיקר לשני בני זוג עם ילדים משותפים, בעלי רצון הדדי לדאגה קודם לבן הזוג שנותר בחיים ורק לאחר מכן (לאחר פטירת שני בני הזוג), להעביר את יתרת הרכוש לילדיהם ולא לבני זוג חדשים או לאנשים לא רצויים. בצורה זו נמנעים סכסוכים בין בני המשפחה וחשוב מכך, קיימת שמירה על האינטרסים של בן הזוג הנותר בחיים.
התיקון בחוק הוסיף פרט חשוב ומהותי שלפיו על עורך הצוואה להוסיף ולהדגיש כי הוראות הצוואה שתיערך בני שני בני הזוג, יחייבו ללא עוררין את בן הזוג הנותר בחיים והצוואה לא תשתנה בשום היבט, גם לאחר פטירתו של אחד מבני הזוג. הדבר נועד בעיקרו, למנוע מבן הזוג השני לשנות את הנחיותיו של בן הזוג הנפטר, למשל, להוריש את כלל הרכוש לבן הזוג חדש, במקום לילדיהם.
צוואה הדדית יכולה להיערך בשתי דרכים: כאשר בני הזוג חתומים על אותה צוואה, או כאשר הם עורכים שתי צוואות זהות באותו הזמן ובאותו נוסח. כך או כך, מדובר למעשה בסוג של הסכם המחייב את שניהם ומונע מהם כאמור, לשנות את הצוואה בעתיד.
 
מתי עדיף להשתמש בצוואה הדדית?
דוגמה: בסיטואציה שבה בני זוג המצויים שניהם ב"פרק ב''" בחייהם, ולכל אחד מהם ישנם ילדים מבני זוג קודמים, וברצון בני הזוג להבטיח שלאחר פטירת מי מהם, בן הזוג הנותר בחיים יקבל לרשותו את חלקו בדירתם המשותפת וימשיך להתגורר בה עד לתום ימיו ושנותיו, כאשר ישנו חשש, שמא לאחר פטירת אחד מן השניים, יפעילו ילדיו של בן הזוג הנותר בחיים לחצים כדי שתנוסח על ידו צוואה חדשה. לפי צוואה חדשה זו הדירה תעבור אך ורק אליהם, לאחר פטירתו. בעריכת צוואה הדדית יוכלו שני בני הזוג להבטיח את עתידם גם לאחר מות אחד מהם.
דוגמה נוספת: לאחר פטירת מי מבני הזוג, ינסה בן הזוג הנותר להעדיף את ילדיו שלו, שהנם בשר מבשרו, יערוך צוואה חדשה וינשל מהצוואה את ילדי בן הזוג שנפטר. הדרך להתמודד עם בעיה זו, באופן שהן בני הזוג עצמם והן ילדיהם מנישואין קודמים יובטחו, הנה על ידי עריכת צוואה הדדית שמעגנת את רצונותיהם ואת הסכמותיהם של שני בני הזוג בעת עריכת הצוואה ההדדית ואת הבטחת עתידו של בן הזוג הנותר בחיים על פי רצונם המשותף.
 
מניעת סכסוכים ושלמות המשפחה
לדעתי, היתרון המהותי בעריכת צוואה הדדית, הוא צמצום האפשרויות למריבות או לסכסוכים עתידיים בין האחים על הירושה, כאשר בצוואה ההדדית, ברגע שאחד מבני הזוג נפטר, כל רכושו עובר לבן זוגו, לרבות בית המגורים, וכך למעשה לא יכולים הילדים להוציא את הנותר בחיים מבית מגוריו באמצעות מכירת הדירה. בכך מובטח מקום מגוריו של בן הזוג שנשאר בחיים לכל ימי חייו ובד ובד נמנעים סכסוכים עתידיים בין האחים עצמם ובעיקר בין הילדים לבין בן הזוג הנותר.
 
אני מאחל לכולנו רק בריאות ואריכות ימים.
אולי יעניין אותך גם