כותרת
> C;
1/1
חדשות משגב

ועדת הכספים אישרה את מתווה המס החדש. איך זה משפיע על יישובי משגב?

משגב | פורטל משגב חדשות משגבפורסם: 24.11.15 , 17:08ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:


ועדת הכספים אישרה את מפת הטבות המס
משגב עומדת בקריטריונים, אך רשות המיסים עדיין לא אישרה כי תפעל בהתאם  
לתיקון לדרוג הסוציואקונומי של משגב

ועדת הכספים אישרה את התיקון בחוק מס הכנסה לקריאה שנייה ושלישית. התיקון קובע את המפה החדשה של היישובים הזכאים להטבות במס. החוק לא כולל את רשימת היישובים, אלא רק את הקריטריונים הגיאוגרפיים והסוציו-אקונומיים לקבלת הזכאות להטבות. משגב עומדת בקריטריונים, כאשר מכירים בה כמדורגת באשכול סוציו אקונומי 6, אך רשות המיסים עדיין לא אישרה כי תכיר בכך.  
על פי התיקון למפת ההטבות, וכאשר רשות המיסים תכיר בכך, תושבי משגב יזכו בהנחה של 7% עד לתקרת הכנסה שנתית של 132,000.
 
רון שני: "הצלחנו בפעולה עם חברי הכנסת וועדת הכספים, אך הדרך עדיין לא שלמה. הצלחנו בשני שלבים: הבאנו לאישור התיקון למפת ההטבות, והצלחנו להביא לכך שמועצות שרוב הישובים בהן יזכו בהטבות, אזי הישובים שקו הגבול של ההטבות משאיר אותם בחוץ, יזכו להכלל במפת ההטבות, למשך שנתיים. במהלך השנתיים יוחלט מה יקרה בהמשך. במשגב מדובר על 5 יישובים דרומיים – יודפת, דמיידה, מצפה אביב, מורשת ואבטליון. 
החוליה החסרה עדיין היא אישור של רשות המיסים לנהוג במשגב כברשות בדרוג סוציו אקונומי 6. אני מקווה שהרשות תיענה לכך, ואם לא נעתור שוב לבג"ץ."