כותרת
> C;
1/1
בריאות

גלעד אוסטרובסקי על פחים כתומים במשגב

משגב | פורטל משגב בריאותפורסם: 23.02.16 , 08:00ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:
 בשבועיים האחרונים נצבעו מרכזי המִחזור שלנו בכתום, כאשר המועצה הציבה פחים כתומים למחזור אריזות. הפחים הוצבו במרכזי המחזור וליד כל מכולת אשפה במטרה להגביר את הנגישות למחזור. הפריסה המלאה של הפחים הכתומים תושלם בעוד כחודשיים כאשר נציב פחים בכפרים הבדואים. הפחים ילוו בשילוט ובחומרי הסברה בשפה הערבית.
יחד עם הפח החום והקומפוסטר, יכולים תושבי משגב למחזר 93% מהפסולת הנוצרת בביתם.
הגיעו אלינו שאלות ובקשות מתושבי המועצה. היו שהעבירו הצעות ייעול ושיפור, והיו גם כאלה שתהו מדוע יש צורך בכתומים מלכתחילה. להלן תשובותיי לשאלות. אי מזמין את התושבים להיות אתנו בקשר ולפנות אלינו בכל שאלה.
איזו פסולת נכנסת לפח הכתום? כל אריזות הפלסטיק (למעט מכלי משקה המיועדים למחזורית);
קרטוני משקה; אריזות קלקר; שקיות ניילון; אריזות מתכת.
מדוע נוספו הפחים הכתומים, כאשר יש כבר כלי אצירה למחזור לכל סוגי הפסולת?
מכיוון שהפחים הכתומים משפרים את מערך המחזור בכמה היבטים:
א.      מרחיבים את מגוון הפסולות למחזור
ב.      מקלים את ההפרדה בבית
ג.        מגבירים הנגישות בכך שלצד כל מכולה יהיה מעתה פח כתום המאפשר מחזור קרוב לבית
ד.      ייעול מערך הפינוי בכך שהפח הכתום מאחד לתוכו את אריזות המתכת, הפלסטיק והשקיות
ה.      חיסכון במשאבים הנובע מביטול המתקנים הייעודיים לשקיות. הצבתם ופינויים של מתקנים אלה נעשה ע"י המועצה והיה כרוך במשאבים רבים. 
האם עדיין יש צורך במחזורית? כן, למחזורית מושלכים מכלי משקה מפלסטיק. ניתן להשליך גם מכלי פלסטיק גדולים של חומרי ניקוי וסבונים. כל אריזות הפלסטיק האחרות – לפח הכתום.
האם אין זה צעד לאחור כאשר מערבבים מתכת ופלסטיק? כלל וכלל לא. הפרדת הפלסטיק מהמתכת נעשית בנקל על ידי מגנט במערך הפרדה מכני. השילוב שלהם בפח הכתום מקטין את מספר סבבי הפינוי ובכך מצמצם זיהום הנפלט מכלי הרכב.
ומה עם הפחים החומים והקו מפוסטרים? זו ההזדמנות להזכיר שרוב הפסולת הנוצרת בבית היא שאריות מזון. אתם מתבקשים להמשיך ולהפריד, מי בקומפוסטר ומי בפחום.
עוד משהו שצריך לדעת? בשבועות הקרובים נעבור בכל הבתים בכל היישובים ונחלק סלים כתומים ועלוני הסברה. מבצע זה ייערך בשיתוף עם הנוער וועדות הסביבה ביישוב.
אשרי אדם העושה זבלו אוצר.