כותרת
> C;
1/1
חוק ומשפט

עו"ד עופר הבר מסביר על זכויות ותנאי ההעסקה לעובדים בחג הפסח

משגב | פורטל משגב חוק ומשפטפורסם: 22.04.16 , 08:00ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:
חופשת הפסח בפתח ורבים מאתנו ינצלו את ימי החופש הארוכים לבילוי עם בני משפחתם, תוך שהם מנצלים את ימי החופש שצברו להיעדרות ממקום עבודתם. ייתכן שבחלק ממקומות העבודה יוחלט אף על חופשה מרוכזת מבלי להותיר לעובד אפשרות בחירה אם הוא מסכים לכך או לא.
מהן זכויות העובד במהלך החג ובחול המועד? האם השכר אמור להיות גבוה יותר בימים אלו לאלה אשר נאלצים לעבוד בחגים? אכן ישנן סוגיות רבות בעניין זה.
ימי החג והשכר שניתן עבורם לפי חוקי דיני העבודה
צו ההרחבה הכללי במשק קובע 9 ימי חג בשנה אשר בתנאים מסוימים העובד זכאי בהם לשכר גבוה יותר מימי העבודה הרגילים. חג ראשון ושני של פסח נחשבים לימי חג לפי צו ההרחבה הכללי במשק לעניין דמי חגים.
עובד אשר שכרו מבוסס עפ"י שכר לשעת עבודה שיעבוד בימי החג, יהיה זכאי לשכר של 150% בעבור עבודתו ואף לתוספת של יום חג למשכורת לפי שכר שעתי של יום עבודה רגיל. בנוסף בקטגוריה זו, עובד שלא עבד ביום החג, ויום החג לא נפל על שבת והעובד עבד יום לפני החג ויום למחרת החג, יהיה זכאי לשכר של יום עבודה רגיל בגין החג. לעומת זאת, עובד גלובלי העובד בימי חג זכאי לשכר עבודה של 150% בעבור עבודתו אך ללא תוספת של יום חג למשכורת. מעבר לכך, יש מקרים שבהם חל על העובד ועל המעביד הסכם קיבוצי/ ענפי/ צו הרחבה/ חוזה אישי הקובעים שכר גבוה מזה המחויב על פי החוק. לצערנו, במידה שהחג "נופל" על יום שבת, אזי לא יתקיים תשלום בגין כך.
 
ימי חול המועד הפסח – האם הם נחשבים לימי חול או לימי חג?
חוקי העבודה אינם מתייחסים לימי העבודה בימי חול המועד כאל ימים חריגים, לכן ימי העבודה בחול המועד הם ימי עבודה רגילים לכל עניין. במידה שעובד בחר לצאת לחופשה שנתית בימי חול המועד, המעסיק יכול לנכות לעובד ימי חופשה מלאים מצבירת החופשה של העובד, אלא אם כן נקבע אחרת בהסכם קיבוצי ענפי / מיוחד, בצו הרחבה ענפי, בהסכם עבודה אישי או בנוהג החל במקום העבודה.
 
האם מותר להכריח אותנו לצאת לחופש?
כאמור, יש מקומות עבודה שבהם המעסיק בוחר לסגור את בית העסק בימי חול המועד ולהוציא את כל העובדים ל"חופשה מרוכזת" על חשבון ימי החופשה של העובד. במקרה כזה, אם מדובר בחופשה בת יותר משבוע, חובה על המעסיק להודיע לעובדיו על החופשה המרוכזת לפחות שבועיים מראש. במידה שלעובד חסרים ימי חופשה, יוכל המעסיק לבחור האם לא להוציא אותו לחופש או להוציאו לחופשה, אך לא לנכות את ימי החופשה מימי החופשה שיצבור בעתיד, או לחילופין בהסכמת העובד, להוציאו לחופשה ללא תשלום לתקופה זו.
האם ניתן לסרב לצאת לחופשה מרוכזת? באופן עקרוני, העובד איננו יכול לסרב לצאת לחופשה המרוכזת שמעסיקו החליט עליה, אולם יש נסיבות חריגות בחוק והגדרת תפקידים מסוימים אשר מאפשרים את הגעת העובד למקום עבודתו גם בתקופת החופשה המרוכזת של מקום העבודה.
 
שי לחג
רבים חושבים כי קיימת חובה לתת שי לחג לעובדים, אולם לא כך הדבר. החוק אינו מחייב את המעביד להעניק מתנה לחג, למעט במקרים כגון: אם קיים הסכם קיבוצי, או צווי הרחבה או הסכם אישי, צווים והסכמים אשר כוללים מפורשות סעיף מתן שי לחג. במידה שלא כך הדבר, אזי המעסיק אינו מחויב לתת מתנה בכל שנה וגם כך אין חובה, כי השי יהיה באותו השווי כל שנה.
 
כשרות במקום העבודה
לא חלה חובה על המעסיק להכשיר את מקום העבודה בפסח. יחד עם זאת, במקומות עבודה רבים, נוטים להגיע להסכמות בדבר פתרון מוסכם שיכבד איש איש את אמונותיו, במידה שאין הדבר כך, ניתן להסכים על  פתרון חלופי של עבודה מהבית או של יציאה לחופשה בימי החג.
 מעסיק המסרב לבקשתו של עובד שומר כשרות לצאת לחופשה בפסח בגלל שמקום העבודה אינו כשר, והוא מחייב אותו, ללא הצדקה אמתית, להגיע למקום העבודה — יהיה חשוף לתביעה בשל הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.
אני מאחל לכל תושבי משגב, חג פסח שמח וכשר!
אולי יעניין אותך גם
משפחה שכולה מישוב עצמון שבמשגב הגישה תלונה נגד קובי פרץ
חופשת הפסח בפתח ורבים מאתנו ינצלו את ימי החופש הארוכים לבילוי עם בני משפחתם, תוך שהם מנצלים את ימי החופש שצברו להיעדרות ממקום עבודתם. ייתכן שבחלק ממקומות העבודה יוחלט אף על חופשה מרוכזת מבלי להותיר לעובד אפשרות בחירה אם הוא מסכים לכך או לא.
מהן זכויות העובד במהלך החג ובחול המועד? האם השכר אמור להיות גבוה יותר בימים אלו לאלה אשר נאלצים לעבוד בחגים? אכן ישנן סוגיות רבות בעניין זה.
עתירה לבג"ץ: הורה למוסד לביטוח לאומי לשלם דמי אבטלה למאות אלפי השכירים שפוטרו או הוצאו לחל"ת - עוד לפני חג הפסח
חופשת הפסח בפתח ורבים מאתנו ינצלו את ימי החופש הארוכים לבילוי עם בני משפחתם, תוך שהם מנצלים את ימי החופש שצברו להיעדרות ממקום עבודתם. ייתכן שבחלק ממקומות העבודה יוחלט אף על חופשה מרוכזת מבלי להותיר לעובד אפשרות בחירה אם הוא מסכים לכך או לא.
מהן זכויות העובד במהלך החג ובחול המועד? האם השכר אמור להיות גבוה יותר בימים אלו לאלה אשר נאלצים לעבוד בחגים? אכן ישנן סוגיות רבות בעניין זה.
משפטנים קוראים לפתיחת בתי המשפט למשפחה במתכונת מוגברת עקב הנסיקה בסכסוכי משפחה
חופשת הפסח בפתח ורבים מאתנו ינצלו את ימי החופש הארוכים לבילוי עם בני משפחתם, תוך שהם מנצלים את ימי החופש שצברו להיעדרות ממקום עבודתם. ייתכן שבחלק ממקומות העבודה יוחלט אף על חופשה מרוכזת מבלי להותיר לעובד אפשרות בחירה אם הוא מסכים לכך או לא.
מהן זכויות העובד במהלך החג ובחול המועד? האם השכר אמור להיות גבוה יותר בימים אלו לאלה אשר נאלצים לעבוד בחגים? אכן ישנן סוגיות רבות בעניין זה.
משפחה שכולה מישוב עצמון שבמשגב הגישה תלונה נגד קובי פרץ
חופשת הפסח בפתח ורבים מאתנו ינצלו את ימי החופש הארוכים לבילוי עם בני משפחתם, תוך שהם מנצלים את ימי החופש שצברו להיעדרות ממקום עבודתם. ייתכן שבחלק ממקומות העבודה יוחלט אף על חופשה מרוכזת מבלי להותיר לעובד אפשרות בחירה אם הוא מסכים לכך או לא.
מהן זכויות העובד במהלך החג ובחול המועד? האם השכר אמור להיות גבוה יותר בימים אלו לאלה אשר נאלצים לעבוד בחגים? אכן ישנן סוגיות רבות בעניין זה.
עתירה לבג"ץ: הורה למוסד לביטוח לאומי לשלם דמי אבטלה למאות אלפי השכירים שפוטרו או הוצאו לחל"ת - עוד לפני חג הפסח
חופשת הפסח בפתח ורבים מאתנו ינצלו את ימי החופש הארוכים לבילוי עם בני משפחתם, תוך שהם מנצלים את ימי החופש שצברו להיעדרות ממקום עבודתם. ייתכן שבחלק ממקומות העבודה יוחלט אף על חופשה מרוכזת מבלי להותיר לעובד אפשרות בחירה אם הוא מסכים לכך או לא.
מהן זכויות העובד במהלך החג ובחול המועד? האם השכר אמור להיות גבוה יותר בימים אלו לאלה אשר נאלצים לעבוד בחגים? אכן ישנן סוגיות רבות בעניין זה.
משפטנים קוראים לפתיחת בתי המשפט למשפחה במתכונת מוגברת עקב הנסיקה בסכסוכי משפחה
חופשת הפסח בפתח ורבים מאתנו ינצלו את ימי החופש הארוכים לבילוי עם בני משפחתם, תוך שהם מנצלים את ימי החופש שצברו להיעדרות ממקום עבודתם. ייתכן שבחלק ממקומות העבודה יוחלט אף על חופשה מרוכזת מבלי להותיר לעובד אפשרות בחירה אם הוא מסכים לכך או לא.
מהן זכויות העובד במהלך החג ובחול המועד? האם השכר אמור להיות גבוה יותר בימים אלו לאלה אשר נאלצים לעבוד בחגים? אכן ישנן סוגיות רבות בעניין זה.
בדיקת זכאות לפיצויים בגין תאונת דרכים
חופשת הפסח בפתח ורבים מאתנו ינצלו את ימי החופש הארוכים לבילוי עם בני משפחתם, תוך שהם מנצלים את ימי החופש שצברו להיעדרות ממקום עבודתם. ייתכן שבחלק ממקומות העבודה יוחלט אף על חופשה מרוכזת מבלי להותיר לעובד אפשרות בחירה אם הוא מסכים לכך או לא.
מהן זכויות העובד במהלך החג ובחול המועד? האם השכר אמור להיות גבוה יותר בימים אלו לאלה אשר נאלצים לעבוד בחגים? אכן ישנן סוגיות רבות בעניין זה.
2.2 מיליון שקלים קנס למפעל תדביק בפארק תעשיות משגב
חופשת הפסח בפתח ורבים מאתנו ינצלו את ימי החופש הארוכים לבילוי עם בני משפחתם, תוך שהם מנצלים את ימי החופש שצברו להיעדרות ממקום עבודתם. ייתכן שבחלק ממקומות העבודה יוחלט אף על חופשה מרוכזת מבלי להותיר לעובד אפשרות בחירה אם הוא מסכים לכך או לא.
מהן זכויות העובד במהלך החג ובחול המועד? האם השכר אמור להיות גבוה יותר בימים אלו לאלה אשר נאלצים לעבוד בחגים? אכן ישנן סוגיות רבות בעניין זה.
עושים סדר: טבלת אחוזי נכות של ביטוח לאומי
חופשת הפסח בפתח ורבים מאתנו ינצלו את ימי החופש הארוכים לבילוי עם בני משפחתם, תוך שהם מנצלים את ימי החופש שצברו להיעדרות ממקום עבודתם. ייתכן שבחלק ממקומות העבודה יוחלט אף על חופשה מרוכזת מבלי להותיר לעובד אפשרות בחירה אם הוא מסכים לכך או לא.
מהן זכויות העובד במהלך החג ובחול המועד? האם השכר אמור להיות גבוה יותר בימים אלו לאלה אשר נאלצים לעבוד בחגים? אכן ישנן סוגיות רבות בעניין זה.
למען האיש שלה – שלא היה שם, רומן זדורוב
חופשת הפסח בפתח ורבים מאתנו ינצלו את ימי החופש הארוכים לבילוי עם בני משפחתם, תוך שהם מנצלים את ימי החופש שצברו להיעדרות ממקום עבודתם. ייתכן שבחלק ממקומות העבודה יוחלט אף על חופשה מרוכזת מבלי להותיר לעובד אפשרות בחירה אם הוא מסכים לכך או לא.
מהן זכויות העובד במהלך החג ובחול המועד? האם השכר אמור להיות גבוה יותר בימים אלו לאלה אשר נאלצים לעבוד בחגים? אכן ישנן סוגיות רבות בעניין זה.
פציעות בשעור חינוך גופני
חופשת הפסח בפתח ורבים מאתנו ינצלו את ימי החופש הארוכים לבילוי עם בני משפחתם, תוך שהם מנצלים את ימי החופש שצברו להיעדרות ממקום עבודתם. ייתכן שבחלק ממקומות העבודה יוחלט אף על חופשה מרוכזת מבלי להותיר לעובד אפשרות בחירה אם הוא מסכים לכך או לא.
מהן זכויות העובד במהלך החג ובחול המועד? האם השכר אמור להיות גבוה יותר בימים אלו לאלה אשר נאלצים לעבוד בחגים? אכן ישנן סוגיות רבות בעניין זה.
פציעות של ספורטאים
חופשת הפסח בפתח ורבים מאתנו ינצלו את ימי החופש הארוכים לבילוי עם בני משפחתם, תוך שהם מנצלים את ימי החופש שצברו להיעדרות ממקום עבודתם. ייתכן שבחלק ממקומות העבודה יוחלט אף על חופשה מרוכזת מבלי להותיר לעובד אפשרות בחירה אם הוא מסכים לכך או לא.
מהן זכויות העובד במהלך החג ובחול המועד? האם השכר אמור להיות גבוה יותר בימים אלו לאלה אשר נאלצים לעבוד בחגים? אכן ישנן סוגיות רבות בעניין זה.