כותרת
> C;
1/1
יישובי משגב

רון שני על מחצבת שגב - סוף סוף - הסוף

משגב | פורטל משגב יישובי משגבפורסם: 08.03.17 , 10:15ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:
לאחר מאבק ארוך ועיקש של המועצה ושל הוועדה לתכנון ובנייה, אני שמח לבשר שהצלחנו להפסיק את פעולתה של המחצבה סופית ולשים קץ למטרד רב השנים. בהמשך נקדם תוכנית שיקום, תוכנית שתהפוך את המפגע הוותיק לאתר נופי לרווחת הציבור. יחד, בשיתוף ציבור תושבי משגב, נבחר ונתכנן את עתיד המקום, כמיטב המסורת של משגב. 
 
ועכשיו נגלגל את הסרט לאחור ונתחיל מהתחלה.
רבים מתושבי משגב מכירים היטב את האתר המכונה "מחצבת שגב". המחצבה החלה את פעילותה בשנות ה-50 של המאה הקודמת, הרבה לפני שהאזור התחיל להתפתח. המחצבה שימשה כמקור לכריית אגרגטים לענף הבנייה והפיתוח וכמקור פרנסה לתושבי היישוב שגב והכפרים הסמוכים.
עם השנים, ככל שהתרחבה פעילות המחצבה, התחלנו להרגיש יותר ויותר את השפעתה השלילית, המתבטאת במפגע נופי חמור ובכמויות ניכרות של אבק המרחף באוויר ומתפשט אל היישובים הסמוכים: עצמון, רקפת, יעד, יובלים ולמרכז השירותים במשגב. הפיצוצים והרעש וזעזועי הקרקע הנגרמים מהם, אשר ליוו את עבודת הכרייה, גרמו לנזקים לבתי התושבים הקרובים למחצבה ולמטרד וחרדה בקרב רבים.
אם לא די בכך, הרי שגם התנועה הערה של מובילי האגרגטים ומערבלי בטון לא תרמה לשיפור מצב הפקקים בכבישי משגב.
בשנים האחרונות התעצם הקונפליקט בין המחצבה לבין הציבור במשגב, כאשר המשך פעילותה של המחצבה מאיים על איכות החיים ובריאות הציבור ופוגע בפיתוח היישובים והמועצה.
חרף זאת, ובניגוד לדרישות משגב, החלה החברה המפעילה את המחצבה לקדם תוכנית להרחבת האתר לכיוון המזרח – חרבה ג'מום.
תוכנית ההרחבה הוגשה למוסדות התכנון ובכלל זה גם לוועדה המקומית משגב וזו העבירה למחוז המלצה חד- משמעית ונחרצת נגד קידום התוכנית.
כתוצאה מכך, הקפיאה הוועדה המחוזית את התוכנית והיא נגנזה בסופו של דבר.
היזמים לא אמרו נואש וניסו לקדם הרחבת האתר במסלול הארצי, זאת אגב עדכון תוכנית המתאר הארצית לכרייה וחציבה- תמ"א 14 ב', תוכנית המקודמת בימים אלה על ידי המדינה.
המועצה והוועדה המקומית התגייסו במלא הכוח למאבק נגד הגזרה. הכנו מסמכי עמדה מקצועיים אשר הופצו לגורמים המעורבים בקבלת ההחלטות ולציבור.
ביישובים הנוגעים בדבר הוקמו צוותים אשר קיבלו עדכונים שוטפים על כל שלב ושלב של התקדמות התוכנית.
יחד עם מהנדס המועצה לאוניד מליקין ניהלנו באופן אישי את המאבק הציבורי, בעל החשיבות האסטרטגית, לסגירת המחצבה, ובמסגרתו נפגשנו עם מקבלי ההחלטות, עם הגורמים המקצועיים ועם נציגי המדינה המעורבים בנושא, על מנת לגרום לגריעת האתר מתוכנית המתאר הארצית, זאת במקביל לדרישה מרשות מקרקעי ישראל לסיים את ההרשאה שניתנה למפעילי המחצבה, להפסיק את פעילות החציבה ולסלק את הציוד מהשטח, כולל מפעל הבטון.
כתוצאה מהמאבק העיקש הופסקה כבר בשנת 2015 החציבה באתר. בשנת 2016 הופסקה גם פעילות מפעל הבטון והוא עומד להתפנות בתקופה הקרובה.
לפני שבוע התקיים דיון מסכם במועצה הארצית לתכנון ובנייה במסמכי תמ"א 14 ב' ובו הוחלט לקבל את עמדת המועצה ולגרוע את האתר מהתוכנית.
עתה הבשילו התנאים להכנת תוכנית לשיקום המחצבה בשיתוף הציבור, ולאחר גיבושה היא תוגש למוסדות התכנון.
 
אולי יעניין אותך גם
הודות לטיפול מסור: שירות חדש של מכבי במשגב
לאחר מאבק ארוך ועיקש של המועצה ושל הוועדה לתכנון ובנייה, אני שמח לבשר שהצלחנו להפסיק את פעולתה של המחצבה סופית ולשים קץ למטרד רב השנים. בהמשך נקדם תוכנית שיקום, תוכנית שתהפוך את המפגע הוותיק לאתר נופי לרווחת הציבור. יחד, בשיתוף ציבור תושבי משגב, נבחר ונתכנן את עתיד המקום, כמיטב המסורת של משגב. 
גידי אהרוני : איך קשורה כפר סבא למשגב?
לאחר מאבק ארוך ועיקש של המועצה ושל הוועדה לתכנון ובנייה, אני שמח לבשר שהצלחנו להפסיק את פעולתה של המחצבה סופית ולשים קץ למטרד רב השנים. בהמשך נקדם תוכנית שיקום, תוכנית שתהפוך את המפגע הוותיק לאתר נופי לרווחת הציבור. יחד, בשיתוף ציבור תושבי משגב, נבחר ונתכנן את עתיד המקום, כמיטב המסורת של משגב. 
רון שני על מחצבת שגב - סוף סוף - הסוף
לאחר מאבק ארוך ועיקש של המועצה ושל הוועדה לתכנון ובנייה, אני שמח לבשר שהצלחנו להפסיק את פעולתה של המחצבה סופית ולשים קץ למטרד רב השנים. בהמשך נקדם תוכנית שיקום, תוכנית שתהפוך את המפגע הוותיק לאתר נופי לרווחת הציבור. יחד, בשיתוף ציבור תושבי משגב, נבחר ונתכנן את עתיד המקום, כמיטב המסורת של משגב. 
הודות לטיפול מסור: שירות חדש של מכבי במשגב
לאחר מאבק ארוך ועיקש של המועצה ושל הוועדה לתכנון ובנייה, אני שמח לבשר שהצלחנו להפסיק את פעולתה של המחצבה סופית ולשים קץ למטרד רב השנים. בהמשך נקדם תוכנית שיקום, תוכנית שתהפוך את המפגע הוותיק לאתר נופי לרווחת הציבור. יחד, בשיתוף ציבור תושבי משגב, נבחר ונתכנן את עתיד המקום, כמיטב המסורת של משגב. 
גידי אהרוני : איך קשורה כפר סבא למשגב?
לאחר מאבק ארוך ועיקש של המועצה ושל הוועדה לתכנון ובנייה, אני שמח לבשר שהצלחנו להפסיק את פעולתה של המחצבה סופית ולשים קץ למטרד רב השנים. בהמשך נקדם תוכנית שיקום, תוכנית שתהפוך את המפגע הוותיק לאתר נופי לרווחת הציבור. יחד, בשיתוף ציבור תושבי משגב, נבחר ונתכנן את עתיד המקום, כמיטב המסורת של משגב. 
רון שני על מחצבת שגב - סוף סוף - הסוף
לאחר מאבק ארוך ועיקש של המועצה ושל הוועדה לתכנון ובנייה, אני שמח לבשר שהצלחנו להפסיק את פעולתה של המחצבה סופית ולשים קץ למטרד רב השנים. בהמשך נקדם תוכנית שיקום, תוכנית שתהפוך את המפגע הוותיק לאתר נופי לרווחת הציבור. יחד, בשיתוף ציבור תושבי משגב, נבחר ונתכנן את עתיד המקום, כמיטב המסורת של משגב. 
קובה – סוף עידן הקומוניזם
לאחר מאבק ארוך ועיקש של המועצה ושל הוועדה לתכנון ובנייה, אני שמח לבשר שהצלחנו להפסיק את פעולתה של המחצבה סופית ולשים קץ למטרד רב השנים. בהמשך נקדם תוכנית שיקום, תוכנית שתהפוך את המפגע הוותיק לאתר נופי לרווחת הציבור. יחד, בשיתוף ציבור תושבי משגב, נבחר ונתכנן את עתיד המקום, כמיטב המסורת של משגב. 
"המפץ הגדול" – גירוש ספרד ותוצאותיו (חלק ה)
לאחר מאבק ארוך ועיקש של המועצה ושל הוועדה לתכנון ובנייה, אני שמח לבשר שהצלחנו להפסיק את פעולתה של המחצבה סופית ולשים קץ למטרד רב השנים. בהמשך נקדם תוכנית שיקום, תוכנית שתהפוך את המפגע הוותיק לאתר נופי לרווחת הציבור. יחד, בשיתוף ציבור תושבי משגב, נבחר ונתכנן את עתיד המקום, כמיטב המסורת של משגב. 
תובל – קיבוץ מתחדש
לאחר מאבק ארוך ועיקש של המועצה ושל הוועדה לתכנון ובנייה, אני שמח לבשר שהצלחנו להפסיק את פעולתה של המחצבה סופית ולשים קץ למטרד רב השנים. בהמשך נקדם תוכנית שיקום, תוכנית שתהפוך את המפגע הוותיק לאתר נופי לרווחת הציבור. יחד, בשיתוף ציבור תושבי משגב, נבחר ונתכנן את עתיד המקום, כמיטב המסורת של משגב. 
שירים פרי עטם של תושבי משגב
לאחר מאבק ארוך ועיקש של המועצה ושל הוועדה לתכנון ובנייה, אני שמח לבשר שהצלחנו להפסיק את פעולתה של המחצבה סופית ולשים קץ למטרד רב השנים. בהמשך נקדם תוכנית שיקום, תוכנית שתהפוך את המפגע הוותיק לאתר נופי לרווחת הציבור. יחד, בשיתוף ציבור תושבי משגב, נבחר ונתכנן את עתיד המקום, כמיטב המסורת של משגב. 
ילדי מורשת חילקו סוכריות לחיילים
לאחר מאבק ארוך ועיקש של המועצה ושל הוועדה לתכנון ובנייה, אני שמח לבשר שהצלחנו להפסיק את פעולתה של המחצבה סופית ולשים קץ למטרד רב השנים. בהמשך נקדם תוכנית שיקום, תוכנית שתהפוך את המפגע הוותיק לאתר נופי לרווחת הציבור. יחד, בשיתוף ציבור תושבי משגב, נבחר ונתכנן את עתיד המקום, כמיטב המסורת של משגב. 
משלבים ידיים בין הקהילות במשגב
לאחר מאבק ארוך ועיקש של המועצה ושל הוועדה לתכנון ובנייה, אני שמח לבשר שהצלחנו להפסיק את פעולתה של המחצבה סופית ולשים קץ למטרד רב השנים. בהמשך נקדם תוכנית שיקום, תוכנית שתהפוך את המפגע הוותיק לאתר נופי לרווחת הציבור. יחד, בשיתוף ציבור תושבי משגב, נבחר ונתכנן את עתיד המקום, כמיטב המסורת של משגב.