כותרת
> C;
1/1
משגב

על בטוח - דו"חות שנתיים – מה לעשות איתם? (מאת זאב רשף)

משגב | פורטל משגב משגבפורסם: 21.05.15 , 11:37ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:
 

"מה יש לי בתוכנית הביטוח שלי? על מה אני משלם כל הזמן? מהם סכומי הביטוח? מהם דמי הניהול שנגבים ממני?  מהו סכום החיסכון הפנסיוני  שנצבר לי עד כה?" אין מי שלא שואל עצמו שאלות אלו במהלך השנה. מהן אפשרויותיו לקבל מידע זה? האחת – לפנות מדי פעם לסוכן הביטוח כדי שיעדכן אותך. השנייה – לבקש ולקבל קוד כניסה דרך האינטרנט ולעקוב משם. השלישית – להינס לאתרי מידע חדשים, כגון המסלקה הפנסיונית או אתר "איתור.." של משרד האוצר ולחפש שם, והרביעית  ובה אתמקד בכתבה זו – לקרוא בעיון רב את הדו"ח השנתי.
אחת לשנה, בחודש אפריל, מקבלים כל אזרחי המדינה את הדו"חות השנתיים המסכמים את פעילות התוכניות שלהם עד 31 לדצמבר בשנה שקדמה לה. הדו"חות  נשלחים מחברות הביטוח, מקרנות הפנסיה, מקופות הגמל ומקרנות ההשתלמות. אין הזדמנות טובה מזו – אחת לשנה – לעבור ביסודיות על כל המידע הנפרש לפניך בדו"חות אלה, לקרוא אותם בעיון ולהבין את מלוא משמעותם של הנתונים.
 
עיקרי הנתונים המובאים בדו"חות אלה:
- תשלומים חודשיים במהלך השנה
- דו"ח עדכני של מצב ביטוח ויתרות חיסכון לתאריך 31 בדצמבר
- דיווח על התוצאות העסקיות של החברה/הקרן שלך בשנה שהסתיימה  וב-4 השנים שקדמו לה
- אישורי מס לשנת שנסתיימה ודו"ח הצהרת הון
שימוש נכון בדו"חות אלה, נותן בידך את האפשרות לבחון ולבדוק מדי שנה את התועלות (ביטוח וחיסכון) שיש בתוכניות הללו מול העלות הכספית שהנך משלם.
  
מה כדאי לבדוק?  
• כיסויי הביטוח (ריסק):
א. האם הם מתאימים לצרכי המשפחה המשתנים במהלך השנים
ב. מהם סכומי הביטוח ומה המחיר שהנך משלם בעדם
ג. האם יש תחליף טוב יותר, פחות יקר, לאותם ביטוחים

• ביטוחי בריאות וסיעוד:
א. בדיקת כיסויי הביטוח הכלולים בפוליסת/ות הבריאות
ב. המחיר העדכני שהנך משלם (פוליסות הבריאות מתייקרות מדי שנה או מדי 5 שנים)
ג. האם השיפור המתמיד באיכות פוליסות הבריאות חל גם הפוליסה שלך

• חיסכון:
א. מהי התשואה שמשיגות התוכניות – פוליסת ביטוח, קרן פנסיה, קופת גמל או קרן השתלמות  שבהן אתה נמצא? האם מסלול השקעת הכספים שבחרת בו מתאים לרצונותיך?
ב. מהם דמי הניהול בתוכניות שלך
ג. האם (כעצמאי) הנך מגיע לידי מימוש של הטבות המס שאתה זכאי להן

יש אין ספור דוגמאות לחשיבות המידע הנגלה לפניך. אסתפק ב-3.
הראשונה: נניח שלפני 15 שנה, בהיותך בן 40 רכשת סכום ביטוח למקרה פטירה בסך 1 מיליון ₪. זהו סכום סביר וראוי לאדם נשוי + 3 בגיל 40. בינתיים חלפו עברו 15 שנים. ילדיך התבגרו ורובם כבר מחוץ לבית, חסכונותיך גדלו (והם משמשים גם כעתודה למקרה פטירה), לבן/בת יש הכנסה נאותה, כלומר – בנתונים הללו הצורך הביטוחי נמוך יותר.
ועכשיו נתבונן במחיר הביטוח כיום (גיל 55) לעומת גיל 40. עלות הביטוח כיום גבוהה בערך פי 2.5 מאשר שילמת בגיל 40. אז מה עושים? למשל – מקטינים את סכום הביטוח למחצית ורוכשים באותו המחיר ביטוח בריאות או ביטוח סיעודי. או למשל, משתמשים בכסף שנחסך ע"י הקטנת הביטוח, לצורך הגדלת החיסכון.
דוגמה שנייה: בזמנו הציע לך סוכן ביטוח להמיר ביטוח חיים למשכנתה בתוכנית מוזלת והבטיח לטפל בביטול פוליסה קודמת. והנה – תוך עיון בניירת שלפניך אתה מגלה שהנך ממשיך ומשלם גם עבור תוכנית הביטוח הקודמת.
שלישית: עשית בעבר ביטוח חיים פרטי כולל ביטוח לאובדן כושר עבודה. לאחר כמה שנים התקבלת לעבודה כשכיר ונעשה לך ביטוח מנהלים/קרן פנסיה הכולל/ת ביטוח לאובדן כושר עבודה (או פנסיית נכות, כפי שזה מופיע בקרנות הפנסיה). כלומר, הנך משלם פעמיים על מרכיב ביטוחי שמוגבל בהגדרה לתת לך עד 75% מהכנסתך ולא מעבר לכך.

למרות החשיבות הרבה של הנתונים המופיעים בדו"חות אלה, יש קושי להבין את מלוא משמעותם. לכן – אם אינך מצליח להבין הכול, תוכל להיעזר באיש מקצוע, בין אם זה סוכן הביטוח שלך ובין אם זה סוכן אחר או יועץ שאתה יכול לסמוך עליו.

לסיכום:
עם קבלת הדו"חות, יש כדאיות ודאית ומוכחת לבדיקה יסודית של התוכניות השונות, הן בהיבט הביטוחי והן בהיבט צבירת החיסכון. אל תוותר על כך!