כותרת
> C;
1/1
תרבות ופנאי

קצת רקע על משגב

משגב | פורטל משגב תרבות ופנאיפורסם: 22.05.15 , 09:31ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:
 מועצה אזורית משגב
מועצה אזורית משגב כוללת כ-30 ישובים, הנמצאים בפריסה גיאוגרפית רחבה מסביב לעיר כרמיאל (טל-אל במערב, מורן במזרח, הר חלוץ בצפון ומצפה אבי"ב בדרום), מרביתם ישובים קהילתיים ומקצתם קיבוצים – כולם יישובים כפריים קטנים (פחות מ-300 משפחות).
 
הקהילות ביישובי משגב קטנות, אך מגוונות מאוד מבחינת האופי הקהילתי והמסורת היישובית שלהן, וחלקן אף בעלות מאפייני זהות ייחודיים – מבחינת אורחות חיים, אידיאולוגיה וכדומה.
מיקומם השונה של הישובים במשגב יוצר שונות רבה גם מבחינת הנוף המשתקף מהם, המרחק השונה ממרכזי שירות וקניות, ואף במזג האויר השורר בהם.
מרבית יישובי משגב מתאפיינים בפעילות תרבותית וחינוכית הכוללת את כלל התושבים בכל שכבות הגיל, אך גם בכך קיימת שונות רבה בין היישובים.
בנוסף לכך -  ההבדל בין יישובים קטנים (פחות מ-100 יישובים) ליישובים גדולים (בין 200 ל-300 משפחות) משפיע גם-הוא על המגוון הנרחב שבין קהילות משגב השונות.
לא לחינם טבעה המועצה האזורית את המוטו שלה: "פסיפס של קהילות" כדי להדגיש את היכולת של מגוון קהילות שונות במשגב לחיות ביחד במסגרת מוניציפאלית אחת, ולתמוך בהיווצרות מועצה אזורית מקצועית, איכותית ונקיה. משרדי הממשלה מכירים כבר שנים רבות את המועצה האזורית משגב, ומתייחסים אליה כמופת לשלטון מקומי איכותי – כפי שיעידו רצף הפרסים – שנה אחר שנה - שהמועצה אזורית משגב מקבלת ממשרדי הפנים ואיכות הסביבה.
 
המועצה האזורית משגב מתאפיינת במשך כל שנות קיומה (נוסדה רשמית ב- 1982) בדגש המיוחד שהיא שמה על תחום החינוך, וייחודית בכך שמרבית תקציבה מוקדש לתחום זה, כחלק מהתרבות המשגבית. הדגש על השקעה בחינוך במשגב בא לידי ביטוי בתוצאות - באיכות החינוך בכל הגילאים, במסלולי מצויינות חדשניים רבים, במערך חינוך מיוחד רצוף לכל הגילאים, במגוון גישות חינוכיות ובהישגים יוצאי-דופן ברמה הארצית של בוגרי מערכת החינוך במשגב.
 
בין תושבי המועצה המקומית משגב רבים מאוד הניחנים ביצירתיות, יזמות ומקצועיות – כפי שמעידה כמות העסקים הקטנים שהוקמו במשגב (ההערכה היא כי 40% מתושבי משגב הקימו מאות עסקים זעירים וקטנים בתחומי התיירות, הבריאות האלטרנטיבית והשירותים – רבים העובדים מהבית, ואחרים – במבנים המיועדים לעסקים קטנים המצויים כמעט בכל יישובי משגב). תושבים רבים אחרים מועסקים בעוגני התעסוקה המרכזיים במשגב (מכן לשם - רפא"ל, פארק תעשיות משגב ואזור תעשיה בר לב), וכן בכרמיאל ובכל רחבי הצפון, חלק גדול מהם - בתעשיית ההיי-טק הישראלית.
 
המועצה האזורית משגב מעניקה את השירותים המוניציפאליים ליישובי משגב ממרכז השירותים המרכזי, שנמצא מדרום לכרמיאל, ליד משטרת משגב, הכולל את משרדי המועצה האזורית, המתנ"ס האזורי, 'קאנטרי קלאב' כפרי, מרכזי ספורט וקופות חולים, ובתי הספר (היסודי, חטיבת ביניים ועל-יסודי). חלק מהשירותים ניתנים לתושבים ישירות בישובים שלהם, בכוחות מקומיים, ושירותים אחרים מקבלים התושבים במרכזי-שירות משניים בצפון (הר-גילון) ובדרום (הר שכניה). לילדים בגיל הרך יש בדרך-כלל פעוטונים וגנים בתוך היישוב, והגדולים מוסעים לבתי-הספר שבמרכזי השירות הקרובים לישובם ולחוגים במערך הסעות מורכב ומקצועי. חלק מהתלמידים בוחר ללמוד באחד מ-3 בתי-ספר הייחודיים שהוקמו ביוזמת הורים (אנתרופוסופי, יהודי-ערבי ו'תבנית החינוך המוזהב'), כך שגם חוויית הלימודים במשגב מגוונת ופלורליסטית.
 
מועצה אזורית משגב כוללת אלפי בתי-אב החיים ב-30 יישובים כפריים באיכות חיים גבוהה עם חיים תוססים של קהילה, חינוך תרבות ועסקים. את המידע על כל אחד מ- 30 היישובים במשגב ניתן לקבל כאן בחיפוש פשוט באתר זה.