כותרת
> C;
1/1
ספורט

ספורט, זה לא רק ספורט - כללי האתיקה של הספורט בישראל (מאת: דודי שבי)

משגב | פורטל משגב ספורטפורסם: 24.06.15 , 10:30ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:
 הקוד האתי הגנרי
הקוד האתי הגנרי נועד לשרטט את קווי היסוד של האתיקה המקצועית של המעורבים בספורט בישראל. הקוד האתי קובע את ערכי הליבה הראויים בתחום זה, לרבות התייחסות מפורשת לבעלי עניין מרכזיים בעולם הספורט: ספורטאים, מאמנים, שופטים, מנהלים וחברי ועד מנהל.
מטרת הקוד האתי – יצירת תשתית נורמטיבית אחידה, תשתית המאגדת ערכים אתיים בסיסיים להתנהגות ספורטיבית של הוגנות, שקיפות ויושרה מעבר לכללים הפורמאליים המחייבים בתחום הספורט, על מנת לחזק את מעמד הספורט בישראל ואת אמון הציבור בו ובכדי לקדם את הספורט הישראלי ולהביאו להישגים.
 
מבנה הקוד האתי הגנרי
1.       ערכי הליבה של הספורט בישראל
2.       כללים לבעלי עניין: ספורטאים, מאמנים, שופטים, מנהלים וחברי ועד מנהל
3.       התאמה והטמעה
 
ערכי הליבה של הספורט בישראל
הגינות בספורט והמחויבות הערכית להגינות בספורט ולתחרות הוגנת, היא הבסיס להישגים ספורטיביים משמעותיים וארוכי טווח. רק הישג הוגן הוא אמיתי וראוי להכרה. רק באמצעות ספורט הגון ותחרות הוגנת יצליח הספורטאי למלא את יעדיו החינוכיים והחברתיים ברמה האישית, הציבורית והלאומית. הגינות היא הערך הבסיסי והראשון במעלה המחייב הקפדה על ידי כל אחד מבעלי התפקידים המעורבים בספורט.
כללים לדוגמה: יושר וטוהר מידות איסור קבלה או מתן מתנות וטובות הנאה – בעל עניין ינהג ללא משוא פנים; מינויים והתקשרויות – ייערכו בשקיפות ובהתאם לאמות מידה מקצועיות; שוויון אפשרויות ואיסור אפליה – העיסוק בספורט הוא זכות יסוד המגיעה לכל אדם. יש לנהוג בשוויון כלפי העוסקים בספורט בהתאם לדרגתם ולרמתם, ללא הבדל דת, מין, גזע, מוצא או מגבלה גופנית ולהימנע מכל צורה של אפליה; בעלי עניין בספורט יכבדו את החוקים, לרבות חוקי הענף, חוקי התחרות, חוקי האיגוד והחוקים הבינלאומיים. כן יכבדו את כללי האתיקה וינהגו בכבוד בינם לבין עצמם וכלפי אוהדים וצופים. ספורטאי ינהג בכבוד למתחרה ולעמית ויימנע מאלימות פיזית או מילולית; בעלי העניין בספורט יטפחו את ערכי הספורט כמו הוגנות, שאיפה למצוינות, דבקות במשימה, התמדה, ריכוז, דיוק, מיקוד והשקעה, שיתוף פעולה ונאמנות לקבוצה.
 
 
ספורטאי קטין
דאגה לשימור ולהעלאת ההערכה העצמית והביטחון העצמי של הספורטאי הקטין במהלך פעילותו הספורטיבית, הימנעות מהזנחה ומאי מילוי הצרכים הפיזיים והנפשיים הבסיסיים במהלך פעילותו הספורטיבית של הספורטאי הקטין. ספורטאי קטין איננו רכוש האגודה ויש לפעול בשקיפות ובהגינות ובהתאם לקבוע בחוק הספורט, בנושא שחרור ומעבר מאגודה לאגודה.
 
 
התנהגות ראויה ודוגמה אישית
בעל עניין בעולם הספורט מייצג לא רק את עצמו כי אם גם את הקבוצה, הענף והמדינה. על-כן עליו לתת דוגמה אישית מכובדת ולהקפיד על התנהגות הולמת וראויה כספורטאי או כנושא תפקיד, כאדם וכאזרח מדינת ישראל.
 
 
כללי אתיקה לספורטאים
ספורטאי מחויב בראש ובראשונה לתחרות ספורטיבית ולשאיפה לניצחון בתחרות. השאיפה למצוינות, להישג ולניצחון הוגן היא תכלית פעילותו. ספורטאי מחויב לכללי האתיקה, לחוקי הענף ולכללי איגוד או ההתאחדות.
1.       ספורטאי מחויב להגינות, ליושר ולטוהר מידות
2.       ספורטאי יקפיד על התנהגות ספורטיבית, ייצוגית, מכובדת וראויה במגרש ומחוצה לו
3.       ספורטאי יקפיד על התנהגות ראויה ועל דוגמה אישית בזירת התחרות ומחוצה לה
4.       ספורטאי יכבד את מאמנו
5.       ספורטאי יימנע מגילויי אלימות וגזענות לרבות גילויי אלימות וגזענות מצד קהל האוהדים והצופים
6.       להתנהגות הספורטאי בזמן התחרות נודעת השפעה על התנהגות האוהדים והפעילים. על כן, ספורטאי ינהג בכבוד כלפי בעל עניין – מאמן, שופט בזירת ספורט, חבר מוסד שיפוט פנימי, מנהל או חבר ועד מנהל, מתחרה או עמית במגרש או מחוצה לו
7.       ספורטאי לא ישתמש בחומרי עזר אסורים בכפוף לרשימת החומרים האסורים המתפרסמת על ידי הסוכנות העולמית למניעת שימוש בחומרים אסורים
8.        ספורטאי לא יהמר בנוגע לתחרויות או לאירועים שבהם הוא מעורב
 
כללי אתיקה למאמנים
מאמן מחויב לסייע לספורטאי לממש את הפוטנציאל הספורטיבי הגלום בו, תוך דאגה לשלומו של הספורטאי. מאמן מחויב לפעול לטובת הענף וגוף הספורט שהוא מייצג מעצם היותו נושא בתפקיד מקצועי, מרכזי וחשוב של ענף הספורט.
1.       מאמן יכבד את הספורטאי ויהיה אמון על טובתו
2.       מאמן יאזן בין טובתו האישית של הספורטאי לבין טובתו המקצועית
3.       מאמן ימנע מיחס משפיל כלפי ספורטאי
4.       מאמן יפעל מתוך דאגה מוגברת לספורטאי קטין
5.       מאמן יאפשר לכל ספורטאי הזדמנות לממש את עצמו
6.       מאמן מחויב להקפיד על חוקי הענף ועל כללי האיגוד
7.       מאמן ינהג באחריות ובמקצועיות בכל עת
8.       מאמן יתעדכן בידע מקצועי עדכני באופן מתמיד
9.       מאמן יקפיד על יחס שיווני והוגן לכלל הספורטאים, בהתאם לדרגתם ולרמת, בקבוצה שהוא מאמן
10.   מאמן ינהג בכבוד בעבודה עם עמיתים ועם בעלי מקצוע אחרים
11.   מאמן יהיה מודע לכוח שיש בידו ויפעילו בשיקול דעת
12.   מאמן ינהג ביושרה, בכנות ובהגינות ובכלל זה ביחסים בין-אישיים
13.   מאמן יימנע מביטויים אשר עלולים לעודד גזענות ואפליה
14.   מאמן מחויב לנהוג בכבוד כלפי בעלי העניין בספורט ובכלל זה יקפיד על התבטאות מכובדת
15.   מאמן לא יהמר בנוגע לתחרויות או לאירועים שבהם הוא מעורב
 
מקורות
משרד התרבות והספורט- http://mcs.gov.il/Sport/Pages/Etika-Sport.aspx