כותרת
> C;
1/1
תרבות ופנאי

בטל אל נחנך מועדון תרבות ופנאי למבוגרים בני 50+

משגב | פורטל משגב תרבות ופנאיפורסם: 28.01.16 , 08:00ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:
 ב-29.12.2015 , נחנך מועדון תרבות ופנאי למבוגרים ביישוב טל אל.
טל אל הוקמה לפני למעלה מ-36 שנים על ידי צעירים, רובם יוצאי בריה"מ. רעיון היישוב הקהילתי היה בדמם. לא קיבוץ או מושב שיתופי אלא דגם התיישבותי חדש ומטבע לשון חדשה: "יישוב קהילתי", מושג שבו הושם דגש על עזרה הדדית, התנדבות ועשייה למען הכלל. היישוב הקטן צמח במהלך השנים. במקביל, גדלו  והשתנו הצרכים.
ברבות השנים נבנתה כאן קהילה רבגונית של ותיקים, עולים חדשים ומשפחות צעירות. דור המייסדים הקים דור חדש,  לימד את מסורות המקום ועתה הוא דואג לעתידו .
בשנת 2013 נוסח חזון יישובי, שעיקריו, בין היתר "חיזוק והעצמת המעשה הקהילתי חברתי, שיתוף מעגלים רחבים יותר ונגיעה בקהילות השונות ביישוב". מתוך רצון לענות על השאלה: "קהילת המבוגרים – לאן?" החלה לפעול ביישוב ועדה של מבוגרים, בתמיכתו של ועד הנהלה, ועל סדר יומה: בנייה של חיי תרבות ופנאי לאוכלוסייה זו.
מלווה את הקמת המועדון מנהלת עמותת "מרחבים" מיכל חונן. ועד הנהלה התגייס בשמחה לתקצוב הוועדה ולהקצות מבנה ציבורי לפעילות המבורכת של מועדון התרבות והפנאי של  מבוגרי טל אל.