כותרת
> C;
1/1
משגב

ועדות קבלה ביישובים – דבר המחוקק

משגב | פורטל משגב משגבפורסם: 24.11.16 , 14:06ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:
לפני מספר חודשים דחתה ועדת השרים לחקיקה הצעת חוק שביקשה לבטל את ועדות הקבלה ביישובים הקהילתיים בנגב ובגליל. ההצעה קראה לבטל את הסעיף בתיקון לפקודת האגודות השיתופיות, סעיף המעניק לוועדות קבלה ביישובים הקהילתיים שיקול דעת נרחב בכל הנוגע לדחיית מועמדים ומאפשר לכאורה דחיית מועמד, בטענה שהמועמד לקבלה אינו מתאים לחיי חברה בקהילה ו/או במקרה של חוסר התאמה של המועמד למרקם החברתי-תרבותי של היישוב הקהילתי.
מציעי החוק טענו בבסיס ההצעה, כי החוק הקיים מבוסס על אפליה של מגזרים שונים המבקשים לגור ביישובים אלה. אולם, כאמור, בסופו של יום נדחתה ההצעה על הסף בטענה כי יש לתת לאותן אוכלוסיות ביישובים שבהם המרקם החברתי עדין, לבחור או לפחות לבצע בדיקות מוקדמות למועמדים אשר מבקשים לגור באותם יישובים קטנים.

האם יש צורך בוועדת קבלה בכל יישוב?
על פי התיקון האחרון בחוק, הליכי קבלה באמצעות ועדת קבלה חלים רק ביישובים בנגב ובגליל שבהם קיימים עד 400 בתי משפחה ובנוסף לכך גם בהרחבות של קיבוצים ומושבים, כאשר מספר בתי המשפחה ביישוב ובהרחבה יחד יהיה קטן מ-400 בתי אב.
לעומת זאת, ביישובים קהילתיים ובשכונות הרחבה שאינם ממוקמים בנגב ובגליל, החוק אינו מאפשר עוד לדרוש ממי שמבקש להתגורר בהם לעבור ועדת קבלה ומי שכבר מתגורר באותם היישובים יוכל להעביר את זכויותיו לרוכש הבא במקומו ללא צורך באישור ועדת קבלה מטעם היישוב.
 
מי צריך לעבור ועדת קבלה?
יש רשימת יישובים הנמצאים בגליל ובנגב שעל פי החוק כל אזרח אשר יבקש לגור בהם יצטרך לעבור, ללא תנאי, ועדת קבלה. לכלל זה ישנם שני תנאים חריגים: או שהזכות המועברת היא זכות שכירות לתקופה מצטברת שאינה עולה על 5 שנים, או שמדובר ביורשים מכוח ירושה או דין.
 
מהם ההליכים בפני ועדת הקבלה?
במסגרת קליטת תושבים חדשים ליישובים שבהם ניתנה האפשרות לוועדת קבלה, מתקיים תחילה הליך קבלה מטעם היישוב הכולל בדרך כלל שיחת היכרות עם נציגיו, הפניה לאבחונים (האבחונים אמורים לשקף התאמה לחיי הקהילה) ובמידה שהמועמד עובר את השלב הנ"ל, אזי הוא יופנה הוא לריאיון בוועדת קבלה אזורית .
ועדת הקבלה האזורית מורכבת מ-5 נציגים: שני נציגי היישוב הקהילתי; נציג התנועה שהיישוב הקהילתי מסונף אליה או חבר בה, ואם היישוב הקהילתי אינו מסונף לתנועה כאמור או חבר בה או אם התנועה ויתרה על נציגות –נציג נוסף של היישוב הקהילתי; נציג של הסוכנות היהודית לארץ ישראל או של ההסתדרות הציונית העולמית; ונציג המועצה האזורית שבתחום שיפוטה נמצא היישוב הקהילתי (ראש המועצה, סגנו או עובד הרשות, ובלבד שאינם תושבי היישוב). נציג המועצה האזורית יהיה יו"ר הוועדה.
הוועדה האזורית היא בעצם החותמת לכל דבר ועל כל המשתמע מכך, לאישור סופי לקבלת המבקש להתגורר באותם היישובים.
 
מהם הקריטריונים לדחיית מועמדתו של מבקש להתקבל ליישוב?
ועדת הקבלה האזורית תוכל לדחות מועמד המבקש לרכוש קרקע או בית ביישוב מהשיקולים הבאים בלבד:
1.       המועמד הוא קטין
2.       למועמד אין יכולת כלכלית להקים בית ביישוב הקהילתי בתוך פרק זמן הקבוע בהסכם הקצאת המקרקעין
3.       המועמד אינו מתכוון לקבוע את מרכז חייו ביישוב הקהילתי
4.       המועמד אינו מתאים לחיי חברה בקהילה. סירוב לקבל מועמד בשל קריטריון זה יעשה בהסתמך על חוות דעת מקצועית של מומחה באבחון התאמה
5.       חוסר התאמה של המועמד למרקם החברתי-תרבותי של היישוב הקהילתי, שיש יסוד להניח כי יהיה בו כדי לפגוע במרקם זה
6.       מאפיינים ייחודיים של היישוב הקהילתי או תנאי קבלה הקבועים בתקנות האגודה, אם ישנם כאלה, ובלבד שקיבלו את אישור הרשם.
על פי החוק תיתן ועדת הקבלה האזורית את דעתה לגודל היישוב הקהילתי, לוותק שלו, לחוסנו ולאופי האוכלוסייה בו. כמו כן נקבע כי ועדת הקבלה לא תסרב לקבל מועמד מטעמי גזע, דת, מין, לאום, מוגבלות, מעמד אישי או הורות, נטייה מינית, ארץ מוצא, השקפה או השתייכות מפלגתית או פוליטית.
 
במקרה שדחו את מועמדתי – האם ניתן לערער על ההחלטה?
במקרה של דחייה ע"י ועדת הקבלה האזורית, ראשית מחובתה למסור את נימוקיה בכתב ועל החלטת הוועדה יש זכות ערר לוועדת השגות.
ועדת ההשגות תורכב מ-5 חברים שימנה שר הבינוי והשיכון: איש ציבור בעל השכלה בתחומי המשפט, העבודה הסוציאלית או מדעי ההתנהגות; רשם האגודות השיתופיות או סגנו; עובד רשות מקרקעי ישראל; עובד משרד הרווחה והשירותים החברתיים; ועובד משרד החקלאות ופיתוח הכפר. איש הציבור יהיה יו"ר הוועדה. סדרי העבודה של הוועדה ייקבעו בקרוב ויפורסמו לציבור.
לוועדת ההשגות יש את הזכות לבטל את החלטת ועדת הקבלה, לאשרה או להחזיר את הנושא לדיון מחודש בפני ועדת הקבלה האזורית, כדי שתבחן את החלטתה הקודמת.
 
הכותב הנו תושב משגב, בעל משרד בכרמיאל ובחיפה, מעניק ליווי וייעוץ משפטי מקיף לחברות, לקוחות עסקיים ופרטיים בהתמחות מיוחדת בדיני חברות וחוזים, דיני תעבורה ומשפט פלילי. 

מידע נוסף ניתן לקרוא בהרחבה באתר האינטרנט של המשרד: www.ohaber.co.il
לקבלת ייעוץ משפטי, שאלות או פניות מצד הקוראים, ניתן לפנות אל עו"ד עופר הבר באמצעות הטלפון הנייד  054-3552544 ו/או דואר אלקטרוני  .law@ohaber.co.il
אין בכתבה זו משום ייעוץ משפטי אישי והאמור בה אינו מהווה תחליף לכך והסתמכות על המידע כאן הִנה באחריות הקורא בלבד.
יובהר, כי זכויות היוצרים במאמר זה הינן של עו"ד עופר הבר וכי אין להעתיק ו/או לעשות במאמר כל שימוש ללא הסכמתו.
 
 

אולי יעניין אותך גם
מדוע חשוב לרשום את סימן המסחר של העסק?
לפני מספר חודשים דחתה ועדת השרים לחקיקה הצעת חוק שביקשה לבטל את ועדות הקבלה ביישובים הקהילתיים בנגב ובגליל. ההצעה קראה לבטל את הסעיף בתיקון לפקודת האגודות השיתופיות, סעיף המעניק לוועדות קבלה ביישובים הקהילתיים שיקול דעת נרחב בכל הנוגע לדחיית מועמדים ומאפשר לכאורה דחיית מועמד, בטענה שהמועמד לקבלה אינו מתאים לחיי חברה בקהילה ו/או במקרה של חוסר התאמה של המועמד למרקם החברתי-תרבותי של היישוב הקהילתי.
מציעי החוק טענו בבסיס ההצעה, כי החוק הקיים מבוסס על אפליה של מגזרים שונים המבקשים לגור ביישובים אלה. אולם, כאמור, בסופו של יום נדחתה ההצעה על הסף בטענה כי יש לתת לאותן אוכלוסיות ביישובים שבהם המרקם החברתי עדין, לבחור או לפחות לבצע בדיקות מוקדמות למועמדים אשר מבקשים לגור באותם יישובים קטנים.
טכנולוגיות לאיתור נזילות
לפני מספר חודשים דחתה ועדת השרים לחקיקה הצעת חוק שביקשה לבטל את ועדות הקבלה ביישובים הקהילתיים בנגב ובגליל. ההצעה קראה לבטל את הסעיף בתיקון לפקודת האגודות השיתופיות, סעיף המעניק לוועדות קבלה ביישובים הקהילתיים שיקול דעת נרחב בכל הנוגע לדחיית מועמדים ומאפשר לכאורה דחיית מועמד, בטענה שהמועמד לקבלה אינו מתאים לחיי חברה בקהילה ו/או במקרה של חוסר התאמה של המועמד למרקם החברתי-תרבותי של היישוב הקהילתי.
מציעי החוק טענו בבסיס ההצעה, כי החוק הקיים מבוסס על אפליה של מגזרים שונים המבקשים לגור ביישובים אלה. אולם, כאמור, בסופו של יום נדחתה ההצעה על הסף בטענה כי יש לתת לאותן אוכלוסיות ביישובים שבהם המרקם החברתי עדין, לבחור או לפחות לבצע בדיקות מוקדמות למועמדים אשר מבקשים לגור באותם יישובים קטנים.
השכרת רכב בארץ – איך עושים את זה ומה השאלות שעלינו לשאול
לפני מספר חודשים דחתה ועדת השרים לחקיקה הצעת חוק שביקשה לבטל את ועדות הקבלה ביישובים הקהילתיים בנגב ובגליל. ההצעה קראה לבטל את הסעיף בתיקון לפקודת האגודות השיתופיות, סעיף המעניק לוועדות קבלה ביישובים הקהילתיים שיקול דעת נרחב בכל הנוגע לדחיית מועמדים ומאפשר לכאורה דחיית מועמד, בטענה שהמועמד לקבלה אינו מתאים לחיי חברה בקהילה ו/או במקרה של חוסר התאמה של המועמד למרקם החברתי-תרבותי של היישוב הקהילתי.
מציעי החוק טענו בבסיס ההצעה, כי החוק הקיים מבוסס על אפליה של מגזרים שונים המבקשים לגור ביישובים אלה. אולם, כאמור, בסופו של יום נדחתה ההצעה על הסף בטענה כי יש לתת לאותן אוכלוסיות ביישובים שבהם המרקם החברתי עדין, לבחור או לפחות לבצע בדיקות מוקדמות למועמדים אשר מבקשים לגור באותם יישובים קטנים.
מדוע חשוב לרשום את סימן המסחר של העסק?
לפני מספר חודשים דחתה ועדת השרים לחקיקה הצעת חוק שביקשה לבטל את ועדות הקבלה ביישובים הקהילתיים בנגב ובגליל. ההצעה קראה לבטל את הסעיף בתיקון לפקודת האגודות השיתופיות, סעיף המעניק לוועדות קבלה ביישובים הקהילתיים שיקול דעת נרחב בכל הנוגע לדחיית מועמדים ומאפשר לכאורה דחיית מועמד, בטענה שהמועמד לקבלה אינו מתאים לחיי חברה בקהילה ו/או במקרה של חוסר התאמה של המועמד למרקם החברתי-תרבותי של היישוב הקהילתי.
מציעי החוק טענו בבסיס ההצעה, כי החוק הקיים מבוסס על אפליה של מגזרים שונים המבקשים לגור ביישובים אלה. אולם, כאמור, בסופו של יום נדחתה ההצעה על הסף בטענה כי יש לתת לאותן אוכלוסיות ביישובים שבהם המרקם החברתי עדין, לבחור או לפחות לבצע בדיקות מוקדמות למועמדים אשר מבקשים לגור באותם יישובים קטנים.
טכנולוגיות לאיתור נזילות
לפני מספר חודשים דחתה ועדת השרים לחקיקה הצעת חוק שביקשה לבטל את ועדות הקבלה ביישובים הקהילתיים בנגב ובגליל. ההצעה קראה לבטל את הסעיף בתיקון לפקודת האגודות השיתופיות, סעיף המעניק לוועדות קבלה ביישובים הקהילתיים שיקול דעת נרחב בכל הנוגע לדחיית מועמדים ומאפשר לכאורה דחיית מועמד, בטענה שהמועמד לקבלה אינו מתאים לחיי חברה בקהילה ו/או במקרה של חוסר התאמה של המועמד למרקם החברתי-תרבותי של היישוב הקהילתי.
מציעי החוק טענו בבסיס ההצעה, כי החוק הקיים מבוסס על אפליה של מגזרים שונים המבקשים לגור ביישובים אלה. אולם, כאמור, בסופו של יום נדחתה ההצעה על הסף בטענה כי יש לתת לאותן אוכלוסיות ביישובים שבהם המרקם החברתי עדין, לבחור או לפחות לבצע בדיקות מוקדמות למועמדים אשר מבקשים לגור באותם יישובים קטנים.
השכרת רכב בארץ – איך עושים את זה ומה השאלות שעלינו לשאול
לפני מספר חודשים דחתה ועדת השרים לחקיקה הצעת חוק שביקשה לבטל את ועדות הקבלה ביישובים הקהילתיים בנגב ובגליל. ההצעה קראה לבטל את הסעיף בתיקון לפקודת האגודות השיתופיות, סעיף המעניק לוועדות קבלה ביישובים הקהילתיים שיקול דעת נרחב בכל הנוגע לדחיית מועמדים ומאפשר לכאורה דחיית מועמד, בטענה שהמועמד לקבלה אינו מתאים לחיי חברה בקהילה ו/או במקרה של חוסר התאמה של המועמד למרקם החברתי-תרבותי של היישוב הקהילתי.
מציעי החוק טענו בבסיס ההצעה, כי החוק הקיים מבוסס על אפליה של מגזרים שונים המבקשים לגור ביישובים אלה. אולם, כאמור, בסופו של יום נדחתה ההצעה על הסף בטענה כי יש לתת לאותן אוכלוסיות ביישובים שבהם המרקם החברתי עדין, לבחור או לפחות לבצע בדיקות מוקדמות למועמדים אשר מבקשים לגור באותם יישובים קטנים.
בחג פורים ארגון הרופאים הווטרינרים ברשויות המקומיות מזהיר: שימוש בנפצים מסוכן לחיות המחמד
לפני מספר חודשים דחתה ועדת השרים לחקיקה הצעת חוק שביקשה לבטל את ועדות הקבלה ביישובים הקהילתיים בנגב ובגליל. ההצעה קראה לבטל את הסעיף בתיקון לפקודת האגודות השיתופיות, סעיף המעניק לוועדות קבלה ביישובים הקהילתיים שיקול דעת נרחב בכל הנוגע לדחיית מועמדים ומאפשר לכאורה דחיית מועמד, בטענה שהמועמד לקבלה אינו מתאים לחיי חברה בקהילה ו/או במקרה של חוסר התאמה של המועמד למרקם החברתי-תרבותי של היישוב הקהילתי.
מציעי החוק טענו בבסיס ההצעה, כי החוק הקיים מבוסס על אפליה של מגזרים שונים המבקשים לגור ביישובים אלה. אולם, כאמור, בסופו של יום נדחתה ההצעה על הסף בטענה כי יש לתת לאותן אוכלוסיות ביישובים שבהם המרקם החברתי עדין, לבחור או לפחות לבצע בדיקות מוקדמות למועמדים אשר מבקשים לגור באותם יישובים קטנים.
היערכות רכבת ישראל לקראת יום הבחירות לכנסת ה-23
לפני מספר חודשים דחתה ועדת השרים לחקיקה הצעת חוק שביקשה לבטל את ועדות הקבלה ביישובים הקהילתיים בנגב ובגליל. ההצעה קראה לבטל את הסעיף בתיקון לפקודת האגודות השיתופיות, סעיף המעניק לוועדות קבלה ביישובים הקהילתיים שיקול דעת נרחב בכל הנוגע לדחיית מועמדים ומאפשר לכאורה דחיית מועמד, בטענה שהמועמד לקבלה אינו מתאים לחיי חברה בקהילה ו/או במקרה של חוסר התאמה של המועמד למרקם החברתי-תרבותי של היישוב הקהילתי.
מציעי החוק טענו בבסיס ההצעה, כי החוק הקיים מבוסס על אפליה של מגזרים שונים המבקשים לגור ביישובים אלה. אולם, כאמור, בסופו של יום נדחתה ההצעה על הסף בטענה כי יש לתת לאותן אוכלוסיות ביישובים שבהם המרקם החברתי עדין, לבחור או לפחות לבצע בדיקות מוקדמות למועמדים אשר מבקשים לגור באותם יישובים קטנים.
ת.ד בין 3 כלי רכב, בכביש 784 בין משגב לכאוכב אבו אלהיג׳א
לפני מספר חודשים דחתה ועדת השרים לחקיקה הצעת חוק שביקשה לבטל את ועדות הקבלה ביישובים הקהילתיים בנגב ובגליל. ההצעה קראה לבטל את הסעיף בתיקון לפקודת האגודות השיתופיות, סעיף המעניק לוועדות קבלה ביישובים הקהילתיים שיקול דעת נרחב בכל הנוגע לדחיית מועמדים ומאפשר לכאורה דחיית מועמד, בטענה שהמועמד לקבלה אינו מתאים לחיי חברה בקהילה ו/או במקרה של חוסר התאמה של המועמד למרקם החברתי-תרבותי של היישוב הקהילתי.
מציעי החוק טענו בבסיס ההצעה, כי החוק הקיים מבוסס על אפליה של מגזרים שונים המבקשים לגור ביישובים אלה. אולם, כאמור, בסופו של יום נדחתה ההצעה על הסף בטענה כי יש לתת לאותן אוכלוסיות ביישובים שבהם המרקם החברתי עדין, לבחור או לפחות לבצע בדיקות מוקדמות למועמדים אשר מבקשים לגור באותם יישובים קטנים.
הוכרזו מצטייני וזוכי פרס החינוך המחוזי לתשע'ח 2018
לפני מספר חודשים דחתה ועדת השרים לחקיקה הצעת חוק שביקשה לבטל את ועדות הקבלה ביישובים הקהילתיים בנגב ובגליל. ההצעה קראה לבטל את הסעיף בתיקון לפקודת האגודות השיתופיות, סעיף המעניק לוועדות קבלה ביישובים הקהילתיים שיקול דעת נרחב בכל הנוגע לדחיית מועמדים ומאפשר לכאורה דחיית מועמד, בטענה שהמועמד לקבלה אינו מתאים לחיי חברה בקהילה ו/או במקרה של חוסר התאמה של המועמד למרקם החברתי-תרבותי של היישוב הקהילתי.
מציעי החוק טענו בבסיס ההצעה, כי החוק הקיים מבוסס על אפליה של מגזרים שונים המבקשים לגור ביישובים אלה. אולם, כאמור, בסופו של יום נדחתה ההצעה על הסף בטענה כי יש לתת לאותן אוכלוסיות ביישובים שבהם המרקם החברתי עדין, לבחור או לפחות לבצע בדיקות מוקדמות למועמדים אשר מבקשים לגור באותם יישובים קטנים.
ציון לשבח לתלמיד ים גולדשטיין על עבודת גמר במדעי הרוח
לפני מספר חודשים דחתה ועדת השרים לחקיקה הצעת חוק שביקשה לבטל את ועדות הקבלה ביישובים הקהילתיים בנגב ובגליל. ההצעה קראה לבטל את הסעיף בתיקון לפקודת האגודות השיתופיות, סעיף המעניק לוועדות קבלה ביישובים הקהילתיים שיקול דעת נרחב בכל הנוגע לדחיית מועמדים ומאפשר לכאורה דחיית מועמד, בטענה שהמועמד לקבלה אינו מתאים לחיי חברה בקהילה ו/או במקרה של חוסר התאמה של המועמד למרקם החברתי-תרבותי של היישוב הקהילתי.
מציעי החוק טענו בבסיס ההצעה, כי החוק הקיים מבוסס על אפליה של מגזרים שונים המבקשים לגור ביישובים אלה. אולם, כאמור, בסופו של יום נדחתה ההצעה על הסף בטענה כי יש לתת לאותן אוכלוסיות ביישובים שבהם המרקם החברתי עדין, לבחור או לפחות לבצע בדיקות מוקדמות למועמדים אשר מבקשים לגור באותם יישובים קטנים.
רונן תשרי: כל אחד יכול לבשל
לפני מספר חודשים דחתה ועדת השרים לחקיקה הצעת חוק שביקשה לבטל את ועדות הקבלה ביישובים הקהילתיים בנגב ובגליל. ההצעה קראה לבטל את הסעיף בתיקון לפקודת האגודות השיתופיות, סעיף המעניק לוועדות קבלה ביישובים הקהילתיים שיקול דעת נרחב בכל הנוגע לדחיית מועמדים ומאפשר לכאורה דחיית מועמד, בטענה שהמועמד לקבלה אינו מתאים לחיי חברה בקהילה ו/או במקרה של חוסר התאמה של המועמד למרקם החברתי-תרבותי של היישוב הקהילתי.
מציעי החוק טענו בבסיס ההצעה, כי החוק הקיים מבוסס על אפליה של מגזרים שונים המבקשים לגור ביישובים אלה. אולם, כאמור, בסופו של יום נדחתה ההצעה על הסף בטענה כי יש לתת לאותן אוכלוסיות ביישובים שבהם המרקם החברתי עדין, לבחור או לפחות לבצע בדיקות מוקדמות למועמדים אשר מבקשים לגור באותם יישובים קטנים.