כותרת
> C;
1/1
דת בקהילה

לא תגורו מפני איש, ואל תתגרו באיש {הרב יוסף קאפח} מאת גרילק יהונתן

משגב | פורטל משגב דת בקהילהפורסם: 13.07.17 , 15:17ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:
אימרה שבועית:
לא תגורו מפני איש, ואל תתגרו באיש {הרב יוסף קאפח}

סטטוס שבועי:
צום שבעה עשר בתמוז ודיני האבילות בימי בין המצרים אינם באים להנציח את צער החורבן שקרה לפני אלפיים שנה. כאב לא מחזיק מעמד זמן ארוך כל כך. הוא נמוג. העניין בתשעה באב ובשלושת השבועות שקודמים לו, הוא להתחבר לכאב ממנו אנו סובלים עכשיו, מהאובדן שמשפיע עלינו עד היום.

ציטוט שבועי:
היכולת לחוש כי מאחורי כל דבר שאפשר לחוות נמצא משהו שמוחנו אינו מסוגל לתפוס. משהו שיופיו ושגיבותו מגיעים אלינו רק בעקיפין ובהשתקפויות רפות, זוהי דתיות, במובן הזה אני דתי. {אלברט אינשטיין}
סיפור שבועי:
'מתנת נישואין...'
רבי אריה לוין פנה לכלתו - רעייתו לעתיד, ערב נישואיהם, ואמר לה, שיש נוהג בירושלים שהחתן קונה מתנה לכלה והכלה קונה מתנה לחתן. אבל מה אעשה ואני יתום עני ואת יתומה ענייה. אין לנו כסף לקנות מתנות. אבל את יודעת, יש משהו שאנחנו יכולים להעניק אחד לשני מתנה. זה לא יעלה לנו כסף וזה יחזיק מעמד זמן רב. מתנה יקרה מפז!
הבה ונקבל על  עצמינו שבמהלך חיינו המשותפים תמיד נוותר אחד לשני. זאת תהיה מתנת הנישואין שלנו. מתנה בחינם שתחזיק מעמד שנים רבות ולתמיד...

פרשה שבועית:
פרשת פנחס / 'שלום במתנה'

"פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי. לכן אמר הנני נתן לו את בריתי שלום". {במדבר כ"ה י"א – י"ב}


בלעם הבחין במידת הצניעות ששררה במחנה ישראל. חברה שאין פתחי בתיה מכוונים זה מול זה, מרמזת על איפוק ביחסי אנוש, על התעלות מעל החטטנות החפצה לדעת את המתרחש בביתו של השני. הוא השקיף על מחנה ישראל ושם לב לכבוד העמוק שכל אחד רוחש לזכות הפרטיות של רעהו. במצב כזה, איש אינו בוחש בחיי הזולת, אינו מקנא בו, אינו מרכל עליו, אינו חושב בביתו, באשתו ובהצלחותיו. זוהי הצניעות במובנה הרחב, הצניעות במיטבה, שאת משב רוחה האציל חש בלעם בעת שניצב מולם על מרומי אחד מהרי מואב.
אין כח בעולם שיוכל להכות עם זה, כל עוד חישוקי ביתו ומשפחתו מבוססים על ערכים. חוק זה הוא כאחד מחוקי הטבע.
העצה היא, לחש בלעם באוזני בלק, פריצת מסגרת זו. פגע ב'טהרת המשפחה הישראלית' באמצעות גירויו של היצר הרע, ואז ישווה עם ישראל לעמך בכול. אז תוכל לו. ואכן, מילאו בנות מואב היטב את המשימה שהוטלה עליהן. ההרמוניה האיכותית והרוחנית של עם ישראל הופרה.


למרבה המבוכה, אחזה ההוללות גם בלב כמה מבחירי העם. במיוחד 'הצטיין' בכך נשיא שבט שמעון, שכמעט גרם אנרכיה מוחלטת במחנה ישראל:
כך התגלגלו המאורעות: "והנה איש מבני ישראל בא ויקרב אל אחיו את המדינית לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל והמה בוכים פתח אוהל מועד" {במדבר כ"ה, ו'}.
פסוק זה מתמצת בקרבו דרמה גדולה. האיש, שקרב אל משה, היה זמרי בן סלוא, נשיא שבט שמעון.
ואז יצא מן ההמון המתקהל - פנחס...
"ויקח רומח בידו ויבא אחר איש ישראל... וידקור את שניהם את איש ישראל ואת האשה... ותעצר המגפה" {שם ז'}.
היה זה הרצח הפוליטי הראשון של נשיא שבט בישראל. רצח שעצר את המגפה ובוצע לעיני כול.
והנה, במקום להשליך את מבצע המעשה, פנחס בן אלעזר הכהן, לכלא, על כי הגביר את הקיטוב בעם, זכה ב'פרס האלוקים לשלום'. כה הם דברי האלוקים:
"פנחס בן אלעזר... השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי. לכן אמר: הנני נותן לו את בריתי שלום" {שם, י"ב-י"ד}.


כלום היתה מותרת אלימות זו? ודאי שלא! התורה והתלמוד תחמו היטב את גבולותיו הצרים של החוק, המתיר להרוג אדם.
אולם ברכתו של האלוקים העניקה לו לגיטימציה. לו ולא לזולתו. מי שירצה להפוך את פנחס למורה דרכו בחיים, לא ירד לעומקה של ברכת אלוקים זו.
אלוקים העניק לו את השלום. מדוע?
במעשה שבו השיב פנחס את ההרמוניה ואת האיזון למחנה ישראל, פרץ את גדריו שלו: הוא הרג, במו ידיו, אדם! בכך הפר את השלום בנשמתו. פגע בה פגיעה רוחנית קשה. כי האלימות בכל מקרה משחיתה את האדם.
ברכת השלום האלוקית היתה מידה כנגד מידה - להשיב את השלום לנשמתו של האדם, שהשיב את השלום למחנה ישראל. בכך רמז האלוקים, שלמרות ההכרח במעשהו, זקוק הוא לתרופת השלום וההרמוניה האישית.
{מעובד מספרו של הרב משה גרילק 'פרשה ופשרה'}


שבת שלום  יהונתן גרילק
אולי יעניין אותך גם
נשנושבועי - פרשת נצבים
אימרה שבועית:
לא תגורו מפני איש, ואל תתגרו באיש {הרב יוסף קאפח}

סטטוס שבועי:
צום שבעה עשר בתמוז ודיני האבילות בימי בין המצרים אינם באים להנציח את צער החורבן שקרה לפני אלפיים שנה. כאב לא מחזיק מעמד זמן ארוך כל כך. הוא נמוג. העניין בתשעה באב ובשלושת השבועות שקודמים לו, הוא להתחבר לכאב ממנו אנו סובלים עכשיו, מהאובדן שמשפיע עלינו עד היום.

ציטוט שבועי:
היכולת לחוש כי מאחורי כל דבר שאפשר לחוות נמצא משהו שמוחנו אינו מסוגל לתפוס. משהו שיופיו ושגיבותו מגיעים אלינו רק בעקיפין ובהשתקפויות רפות, זוהי דתיות, במובן הזה אני דתי. {אלברט אינשטיין}
נשנושבועי - כי תבוא
אימרה שבועית:
לא תגורו מפני איש, ואל תתגרו באיש {הרב יוסף קאפח}

סטטוס שבועי:
צום שבעה עשר בתמוז ודיני האבילות בימי בין המצרים אינם באים להנציח את צער החורבן שקרה לפני אלפיים שנה. כאב לא מחזיק מעמד זמן ארוך כל כך. הוא נמוג. העניין בתשעה באב ובשלושת השבועות שקודמים לו, הוא להתחבר לכאב ממנו אנו סובלים עכשיו, מהאובדן שמשפיע עלינו עד היום.

ציטוט שבועי:
היכולת לחוש כי מאחורי כל דבר שאפשר לחוות נמצא משהו שמוחנו אינו מסוגל לתפוס. משהו שיופיו ושגיבותו מגיעים אלינו רק בעקיפין ובהשתקפויות רפות, זוהי דתיות, במובן הזה אני דתי. {אלברט אינשטיין}
נשנושבועי - פרשת כי תצא
אימרה שבועית:
לא תגורו מפני איש, ואל תתגרו באיש {הרב יוסף קאפח}

סטטוס שבועי:
צום שבעה עשר בתמוז ודיני האבילות בימי בין המצרים אינם באים להנציח את צער החורבן שקרה לפני אלפיים שנה. כאב לא מחזיק מעמד זמן ארוך כל כך. הוא נמוג. העניין בתשעה באב ובשלושת השבועות שקודמים לו, הוא להתחבר לכאב ממנו אנו סובלים עכשיו, מהאובדן שמשפיע עלינו עד היום.

ציטוט שבועי:
היכולת לחוש כי מאחורי כל דבר שאפשר לחוות נמצא משהו שמוחנו אינו מסוגל לתפוס. משהו שיופיו ושגיבותו מגיעים אלינו רק בעקיפין ובהשתקפויות רפות, זוהי דתיות, במובן הזה אני דתי. {אלברט אינשטיין}
נשנושבועי - פרשת נצבים
אימרה שבועית:
לא תגורו מפני איש, ואל תתגרו באיש {הרב יוסף קאפח}

סטטוס שבועי:
צום שבעה עשר בתמוז ודיני האבילות בימי בין המצרים אינם באים להנציח את צער החורבן שקרה לפני אלפיים שנה. כאב לא מחזיק מעמד זמן ארוך כל כך. הוא נמוג. העניין בתשעה באב ובשלושת השבועות שקודמים לו, הוא להתחבר לכאב ממנו אנו סובלים עכשיו, מהאובדן שמשפיע עלינו עד היום.

ציטוט שבועי:
היכולת לחוש כי מאחורי כל דבר שאפשר לחוות נמצא משהו שמוחנו אינו מסוגל לתפוס. משהו שיופיו ושגיבותו מגיעים אלינו רק בעקיפין ובהשתקפויות רפות, זוהי דתיות, במובן הזה אני דתי. {אלברט אינשטיין}
נשנושבועי - כי תבוא
אימרה שבועית:
לא תגורו מפני איש, ואל תתגרו באיש {הרב יוסף קאפח}

סטטוס שבועי:
צום שבעה עשר בתמוז ודיני האבילות בימי בין המצרים אינם באים להנציח את צער החורבן שקרה לפני אלפיים שנה. כאב לא מחזיק מעמד זמן ארוך כל כך. הוא נמוג. העניין בתשעה באב ובשלושת השבועות שקודמים לו, הוא להתחבר לכאב ממנו אנו סובלים עכשיו, מהאובדן שמשפיע עלינו עד היום.

ציטוט שבועי:
היכולת לחוש כי מאחורי כל דבר שאפשר לחוות נמצא משהו שמוחנו אינו מסוגל לתפוס. משהו שיופיו ושגיבותו מגיעים אלינו רק בעקיפין ובהשתקפויות רפות, זוהי דתיות, במובן הזה אני דתי. {אלברט אינשטיין}
נשנושבועי - פרשת כי תצא
אימרה שבועית:
לא תגורו מפני איש, ואל תתגרו באיש {הרב יוסף קאפח}

סטטוס שבועי:
צום שבעה עשר בתמוז ודיני האבילות בימי בין המצרים אינם באים להנציח את צער החורבן שקרה לפני אלפיים שנה. כאב לא מחזיק מעמד זמן ארוך כל כך. הוא נמוג. העניין בתשעה באב ובשלושת השבועות שקודמים לו, הוא להתחבר לכאב ממנו אנו סובלים עכשיו, מהאובדן שמשפיע עלינו עד היום.

ציטוט שבועי:
היכולת לחוש כי מאחורי כל דבר שאפשר לחוות נמצא משהו שמוחנו אינו מסוגל לתפוס. משהו שיופיו ושגיבותו מגיעים אלינו רק בעקיפין ובהשתקפויות רפות, זוהי דתיות, במובן הזה אני דתי. {אלברט אינשטיין}
נשנושבועי - פרשת משפטים
אימרה שבועית:
לא תגורו מפני איש, ואל תתגרו באיש {הרב יוסף קאפח}

סטטוס שבועי:
צום שבעה עשר בתמוז ודיני האבילות בימי בין המצרים אינם באים להנציח את צער החורבן שקרה לפני אלפיים שנה. כאב לא מחזיק מעמד זמן ארוך כל כך. הוא נמוג. העניין בתשעה באב ובשלושת השבועות שקודמים לו, הוא להתחבר לכאב ממנו אנו סובלים עכשיו, מהאובדן שמשפיע עלינו עד היום.

ציטוט שבועי:
היכולת לחוש כי מאחורי כל דבר שאפשר לחוות נמצא משהו שמוחנו אינו מסוגל לתפוס. משהו שיופיו ושגיבותו מגיעים אלינו רק בעקיפין ובהשתקפויות רפות, זוהי דתיות, במובן הזה אני דתי. {אלברט אינשטיין}
נשנושבועי - פרשת עקב
אימרה שבועית:
לא תגורו מפני איש, ואל תתגרו באיש {הרב יוסף קאפח}

סטטוס שבועי:
צום שבעה עשר בתמוז ודיני האבילות בימי בין המצרים אינם באים להנציח את צער החורבן שקרה לפני אלפיים שנה. כאב לא מחזיק מעמד זמן ארוך כל כך. הוא נמוג. העניין בתשעה באב ובשלושת השבועות שקודמים לו, הוא להתחבר לכאב ממנו אנו סובלים עכשיו, מהאובדן שמשפיע עלינו עד היום.

ציטוט שבועי:
היכולת לחוש כי מאחורי כל דבר שאפשר לחוות נמצא משהו שמוחנו אינו מסוגל לתפוס. משהו שיופיו ושגיבותו מגיעים אלינו רק בעקיפין ובהשתקפויות רפות, זוהי דתיות, במובן הזה אני דתי. {אלברט אינשטיין}
נשנושבועי - פרשת ואתחנן
אימרה שבועית:
לא תגורו מפני איש, ואל תתגרו באיש {הרב יוסף קאפח}

סטטוס שבועי:
צום שבעה עשר בתמוז ודיני האבילות בימי בין המצרים אינם באים להנציח את צער החורבן שקרה לפני אלפיים שנה. כאב לא מחזיק מעמד זמן ארוך כל כך. הוא נמוג. העניין בתשעה באב ובשלושת השבועות שקודמים לו, הוא להתחבר לכאב ממנו אנו סובלים עכשיו, מהאובדן שמשפיע עלינו עד היום.

ציטוט שבועי:
היכולת לחוש כי מאחורי כל דבר שאפשר לחוות נמצא משהו שמוחנו אינו מסוגל לתפוס. משהו שיופיו ושגיבותו מגיעים אלינו רק בעקיפין ובהשתקפויות רפות, זוהי דתיות, במובן הזה אני דתי. {אלברט אינשטיין}
נשנושבועי - פרשת דברים
אימרה שבועית:
לא תגורו מפני איש, ואל תתגרו באיש {הרב יוסף קאפח}

סטטוס שבועי:
צום שבעה עשר בתמוז ודיני האבילות בימי בין המצרים אינם באים להנציח את צער החורבן שקרה לפני אלפיים שנה. כאב לא מחזיק מעמד זמן ארוך כל כך. הוא נמוג. העניין בתשעה באב ובשלושת השבועות שקודמים לו, הוא להתחבר לכאב ממנו אנו סובלים עכשיו, מהאובדן שמשפיע עלינו עד היום.

ציטוט שבועי:
היכולת לחוש כי מאחורי כל דבר שאפשר לחוות נמצא משהו שמוחנו אינו מסוגל לתפוס. משהו שיופיו ושגיבותו מגיעים אלינו רק בעקיפין ובהשתקפויות רפות, זוהי דתיות, במובן הזה אני דתי. {אלברט אינשטיין}
נשנושבועי - פרשת מטות-מסעי
אימרה שבועית:
לא תגורו מפני איש, ואל תתגרו באיש {הרב יוסף קאפח}

סטטוס שבועי:
צום שבעה עשר בתמוז ודיני האבילות בימי בין המצרים אינם באים להנציח את צער החורבן שקרה לפני אלפיים שנה. כאב לא מחזיק מעמד זמן ארוך כל כך. הוא נמוג. העניין בתשעה באב ובשלושת השבועות שקודמים לו, הוא להתחבר לכאב ממנו אנו סובלים עכשיו, מהאובדן שמשפיע עלינו עד היום.

ציטוט שבועי:
היכולת לחוש כי מאחורי כל דבר שאפשר לחוות נמצא משהו שמוחנו אינו מסוגל לתפוס. משהו שיופיו ושגיבותו מגיעים אלינו רק בעקיפין ובהשתקפויות רפות, זוהי דתיות, במובן הזה אני דתי. {אלברט אינשטיין}
נשנושבועי - פרשת פנחס
אימרה שבועית:
לא תגורו מפני איש, ואל תתגרו באיש {הרב יוסף קאפח}

סטטוס שבועי:
צום שבעה עשר בתמוז ודיני האבילות בימי בין המצרים אינם באים להנציח את צער החורבן שקרה לפני אלפיים שנה. כאב לא מחזיק מעמד זמן ארוך כל כך. הוא נמוג. העניין בתשעה באב ובשלושת השבועות שקודמים לו, הוא להתחבר לכאב ממנו אנו סובלים עכשיו, מהאובדן שמשפיע עלינו עד היום.

ציטוט שבועי:
היכולת לחוש כי מאחורי כל דבר שאפשר לחוות נמצא משהו שמוחנו אינו מסוגל לתפוס. משהו שיופיו ושגיבותו מגיעים אלינו רק בעקיפין ובהשתקפויות רפות, זוהי דתיות, במובן הזה אני דתי. {אלברט אינשטיין}